Ønsker publikum på sin side

Sjåførene i Nobina opplever et stort psykisk press når de går på jobb, men aksjonerer ikke ved hjelp av sykemeldinger.
nyheter

- Det er tøft å gå på jobb og vite at man blir å få kjeft, sier Alexander Frantzen, tillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundets medlemmer i Nobina.

Fredag rapporterte NRK Nordnytt at selskapets sjåfører opplever seg sjikanert og mobbet.

- Det er første gang jeg hører akkurat de ordene brukt, men jeg tror gjerne mange sjåfører føler det slik, sier Frantzen til itromso.no.

Han sier at han har fått høre mange historier både i kantina og på kontoret som kan tyde på det.

Ifølge Frantzen har han og hans kolleger satset på å få publikum på sin side, noe som har fungert for å få ned den verste kjeften.

- Selvfølgelig er det fremdeles noen som er sure fordi de må vente, men vi skjønner jo frustrasjonen, og vi deler den, sier Frantzen.

Han påpeker at det ikke finnes en eneste sjåfør som går inn for å være forsinka.

Bidrar til sykemeldinger?

- Det er ingen optimal arbeidsdag for oss, sier Frantzen.

Han er sjåfør selv og har fått sin andel av bredsider fra kjeftsterke tromsøværinger.

Det spekuleres nå i at det psykiske presset er med på å øke sykemeldingene blant Nobinas sjåfører. Det er allerede på 20 prosent, det betyr at hver femte sjåfør er sykemeldt.

- Fra Cominor tok vi med oss et høyt sykefravær, men det var mye langtidssykemeldinger. Nå ser vi at det er korttidssykemeldingene som øker, og en kan jo tenke sine tanker på hvorfor det har blitt slik, begynner Frantzen.

- Uten at man skal trekke noen konklusjoner kan det godt tenkes at det psykiske presset er med på å føre syketallene i været, fortsetter han.

Han legger samtidig til:

- Dette er ingen aksjon fra vår side, det har ikke engang vært diskutert.

Frantzen er selv, i likhet med mange andre sjåfører, positivt innstilt til at Nobina har tatt over ansvaret for kommunens rutebusser.

- Nobina har et langt stykke igjen før alt er i orden, sier han, men legger heller ikke skjul på at han tror de kommer dit. Til slutt.