PREBEN OLSEN"/>

Kostbart med sjåfører på hotell

Nobina håper på en avviksfri dag. Til tross for mange sykemeldinger er alle dagens vakter fylt.
nyheter

Verken Troms fylkestrafikk eller Nobina melder om avvik i busstrafikken mandag. Også helgen gikk greit.

Det er stort sett på hverdager vi ser avvikene, opplyser direktør Kjetil Skeie hos Troms fylkestrafikk.

– Det var noen avvik på lørdag, men søndagen gikk smertefritt, opplyser driftssjef Magnar Nilssen hos Nobina.

Sliter

Uten at han kan presentere et nøyaktig tall, forteller Nilssen at de fremdeles sliter med høyt sykefravær.

– Sykefraværet varierer litt fra dag til dag. Vi har fått bekreftet at vi har fylt opp alle vaktene i dag, sier han.

Nobina har lånt mellom 10 og 15 sjåfører fra andre steder i landet.

– Det er ingen permanent løsning. Det koster å hente inn folk og ha disse boende på hotell. Men det er en kostnad vi må bære inntil bemanningen vår er på det nivået det skal være, sier Nilssen.

Dekning

– Hvordan har denne vanskelige innkjøringsfasen påvirket selskapet økonomisk?

– Vi kan ikke drive med disse kostnadene resten av året. Men vi har forventet og budsjettert med store oppstartskostnader høyere enn en normalmåned, svarer Nilssen

Han mener de har dekning for den vanskelige oppstartsmåneden i budsjettet.