Sjamanisme godkjent som religion i Norge

Tromsø (NTB): Fylkesmannen i Troms har godkjent Sjamanistisk forbund i Tromsø som nytt trossamfunn. Det er første gang at sjamanisme er blitt offentlig godkjent som religion her i landet.
nyheter

Styremedlem Lone Ebeltoft i nystiftede Sjamanistisk forbund er glad for avgjørelsen og ser fram til å bevare og videreføre sjamanistisk tradisjon og praksis.

- Det handler om å forstå og respektere naturen. Dette sitter dypt i alle mennesker og er ikke på noen måter mystisk. Sjamanisme er en verdensreligion hvor vi her oppe i nord er opptatt av å bevare den samiske og norrøne (arktiske) tradisjonen, sier hun til Nordlys.

Ebeltoft opplyser at målet nå er å få godkjent en forstander i foreningen.

- Da kan vi utøve milepælsseremonier, som dåp, ekteskap og begravelse, sier hun.

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland bispedømme har oversatt kristne verker til samisk. Han er opptatt av å gå i dialog og ikke å fordømme. (©NTB)