KJETIL VIK"/>

Vil la barnehagebarn fange rype

  Foto: Per Eliassen

nyheter

Ekrehagen friluftsbarnehage søker fylkeskommunen om å sette opp snarer inneværende uke som en del av et prosjekt de har hatt i fire år.

Så langt har resultatet av snarefangsten blitt to ryper, som anses som så lite at det ikke vil påvirke bestanden i området. Det til tross har barnehagen observert mye fugl og lært mye om rypa, går det fram av søknaden.