PETTER STRØM"/>

45 mill. for å redde barn

Stor bevilgning til Tromsø-forskere.
nyheter

Et forskningsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Universitetet i Nord-Norge har fått en bevilgning pålydende 6 millioner euro, eller drøyt 45 millioner kroner av European Commision.

Pengene skal gå til å utvikle en vaksine som skal forebygge en alvorlig tilstand med blødningstendenser hos foster og nyfødte.

– Det hagler ikke med slike bevilgninger til norske forskningsprosjekt, så det å få en slik sum er stort i norsk målestokk, sier Bjørn Skogen, professor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT til universitetets nettsider.

I fjor fikk forskningsteamet enerett på å utvikle denne medisinen. En rettighet som kan være verd nærmere fire milliarder kroner.

Tilstanden de skal forske på – Føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni, forkortet FNAIT – forekommer i ett av 1.200 svangerskap. Barnet rammes hvis det har arvet et bestemt antigen på sine blodplater fra sin far, som moren ikke har. Mor kan da danne egne antistoffer mot fosterets blodplater. Konsekvensen kan være varig hjerneskade eller død.

Ett av ti barn som rammes av FNAIT får varige skader.

– Å få muligheten til å redde livet til nyfødte er det mest betydningsfulle man kan gjøre, sier Anne Husebekk, prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, og en del av Bjørn Skogens team til UiTs nettsider.