Kommunen kutter 48 millioner

Under onsdagens kommunestyre ble kuttplanen vedtatt.
nyheter

Da Troms Kraft varslet om at utbyttet til Tromsø kommune mest sannsynlig skulle gå fra 48 millioner kroner til null slo byrådet på den økonomiske nødbremsen.

Samtlige sektorer i kommunen fikk beskjed om å kutte - og etter et omfattende forarbeid ute i de forskjellige enhetene endte kuttene og effektiviseringene på knappe 30 millioner kroner. De siste 18 millionene av det manglende TK-utbyttet skal betales med fondsmidler.Enhet innsparinger
Finans 5 millioner
Utdanning 5 millioner
Helse og omsorg 5 millioner
Næring, kultur og idrett ca. 4 millioner
Byutvikling ca. 4 millioner


I tillegg skal de spare inn cirka 6,7 millioner på såkalte strukturelle tiltak.

- Jeg er glad for at stort sett alle hovedtrekkene i vårt forslag gikk igjennom, og at kommunestyret viste økonomisk ansvarlighet, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen fra Høyre.

Usikker sommer og høst

Å kutte 48 mill er imidlertid ikke nok for å dekke inn det overforbruket som kommunen ligger an til.

Hittil i 2012 har helse- og omsorgssektoren, samt barnevernet hatt et samlet overforbruk på over 50 millioner kroner. I tillegg har kostnadene for samhandlingsreformen, samt erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn blitt langt dyrere enn planlagt - og belaster drifta i 2012 med til sammen ni mill kroner.

Les også: Gikk i overskudd, men frykter flere smeller

- Vi har kunnet dekke inn deler av dette med statlige refunderinger og bruk av disposisjonsfond. Men det gjenstår å hente inn cirka 23 millioner kroner for å gå i balanse, sier Hilmarsen.

Dette er dog usikre tall, og byrådslederen frykter at avvikene kan bli større.

- Derfor er jeg opptatt av å ha penger på de kommunale disposisjonsfondene, og ikke vedta nye kostnader, sier han.

Håper på statlig hjelp

Hullene i driftsbudsjettet vil forhåpentligvis ikke bli så store som de foreløpige tallene tilsier.

Web-TV: - Kommunen ble driftet over evne

- Vi håper at deler av dette vil bli dekket av friske penger fra regjeringens reviderte statsbudsjett. Vi håper på å få cirka 20 millioner kroner, sier Hilmarsen.

Opposisjonen er skeptisk

Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet mente at kuttene i byrådets forslag var for drastiske, og foreslo isteden at kommunen skulle bruke deler av fjorårets overskudd til å fjerne enkelte kuttforslag, og til å styrke enkelte sektorer i kommunen.

- Jeg er svært bekymret for utviklingen i Tromsøskolene, og ønsker å satse mer penger der. Det er noe kommunen vil tjene på over tid, sier Kristin Røymo, gruppeleder i Arbeiderpartiet.

SVs Pål Julius Skogholt var svært kritisk til den sosiale profilen på byrådets kuttforslag - som han mener rammer de svakeste i samfunnet.

- Byrådet ønsker å kutte i støtte til livskrisehjelpen på legevakta og øke gebyrene for startlån. Der treffer man virkelig godt med tiltakene?

Samtlige endringsforslag fra opposisjonen ble imidlertid stemt ned av kommunestyrets flertall.

Er kuttene på sin plass? Si din mening i debatten!