– UNN-ansatte trues til taushet

Legeforeningen at ledelsen på UNN har skapt en fryktkultur blant de ansatte. De ansatte tør ikke varsle om kritikkverdige forhold.
nyheter

I dagens papirutgave av iTromsø kan du lese at legeforeningen går hardt ut mot ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ansatte ved UNN har angst for å ta bladet fra munnen, og legeforeningen definerer UNN som et helseforetak der det er store utfordringer i forhold til de ansatte.

– Vi kjenner til flere eksempler der advarsler blir brukt som et virkemiddel for å kneble de som jobber der, sier direktør Anne Kjersti Befring ved jussavdelingen til Den norske legeforening.

Hun håper nå at Helse Nord vil granske UNN.

– Vi har bedt om at de ser på kulturen ved UNN. Det må gjøres på en slik måte at de ansatte tør å uttale seg, man får kartlagt problemene og ledelsen får en oversikt over dem, forklarer Befring.

Administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, har innkalt til et hastemøte med ledelse og tillitsvalgte.

- Dersom det skal være slik at ansatte frykter å uttale seg, er det svært alvorlig, sier Ingebrigtsen.

Ingen tillitsvalgt

For øyeblikket finnes det ingen tillitsvalgte for overlegene etter at tidligere lege Hansjörg Nachtmann sluttet ved UNN i februar.

– At noen personer er redd for stillingen som tillitsvalgt kan jeg ikke utelukke. Det var av og til vanskelig å fungere i den posisjonen, sier Nachtmann.

Han bekrefter at det til tider var en viss justis fra ledelsen.

– Finnes det ikke en overlegetillitsvalgt fordi ansatte frykter denne posisjonen, er det kritikkverdig., sier Nachtmann.

Han mener et sykehus må ha tillitsvalgte som ivaretar ansattes interesser.

– Man har ansvar som tillitsvalgt. Å ta kontakt med media er også en del av det. Hvis man ikke tør å uttale seg som lege er det bekymringsfullt, forklarer Nachtmann.

Legeforeningen frykter at ingen tør å ta vervet som tillitsvalgt på grunn av dårlig klima mellom ansatte og ledelse ved UNN.

Les mer i tirsdagens papirutgave av iTromsø.