Biskop Goebel døde i helga

Den katolske biskopen sovnet inn lørdag 4. november, etter 27 år i stillingen i Tromsø. Biskop Gerhard Goebel ble født 1. desember i 1933.
nyheter

Leder i det nå oppløste pastoralrådet, Helmut Krane, sier at Goebel døde i den tyske byen Betzdorf, som også var hans hjemsted.

– Etter Goebels slag for et par år siden, kom han seg aldri helt. Om høsten pleide han å reise sørover til Betzdorf, der han hadde leilighet, for å komme unna kulden. forteller Krane

Utover lørdag ble Goebel dårlig, men før noen rakk å se hva som sto på, døde biskopen.

Medmenneskelig

Krane sier at biskopen gjorde en fantastisk jobb for sitt store distrikt.

– Goebel hadde hele 37 sogn, og han maktet å administrere det, og å være en åndelig og verdslig leder i alle år. Han hadde en stor omgangskrets, og betydde mye for mange, både innenfor den katolske kirke, men også langt utenfor den, sier Krane.

Krane beskriver også Goebel som et godt medmenneske.

– Han visste å lytte til, og snakke med folk. Vi er mange som føler dette som et tungt tap, sier han.

Begraves i Tyskland

29.mars i år ble biskopen utnevnt til Kommandør av Den Kongelig Norske Fortjenstorden, for sin innsats for kirke og samfunn.

Allerede i dag avholdes det rekviemmesse for den avdøde biskopen i St. Olav kirke i Trondheim, og torsdag i St. Olav kirke i Oslo. Helmut Krane forteller at det vil bli avholdt en rekviemgudstjeneste i Tromsø også, men at det ikke er satt noen dato.

Krane håper at man i sentrale organer i Roma nå skal finne en ny biskop til Tromsø Stift, men at det selvsagt er for tidlig å snakke om klare kandidater.

Etter avdøde Gerhard Goebels ønske, begraves han i Betzdorf. Begravelsen finner sted torsdag 9. november.

(Bladet Tromsø)(itromso.no)