Politianmeldt for skader på kulturminne

Troms fylkeskommune har politianmeldt Brensholmen/Sommarøy vannverk for skader på en boplass fra yngre steinalder.

SKADER PÅ BOPLASS: Området bak sperretapen er skadet som følge av veiutbygging og arbeid med vannledning. Skadene skal ha skjedd på en boplass fra yngre steinalder (4500 f.Kr — 1800 f.Kr) på Storslett på Brensholmen. Foto: Troms fylkeskommune, kulturetaten 

nyheter

Skadene skal ha oppstått i forbindelse med opparbeidelse av anleggsvei og snuplass til demningen i Storslettelva, mener kulturvernmyndighetene.

Søkte ikke

Torv er fjernet og masser påført midt i boplassen, og en av de tre tuftene som ble registrert i år 2000 er ikke gjenfunnet, ifølge kulturvernet. De reagerer også på at vannverket har startet arbeidene uten å søke på forhånd.

– Slike inngrep krever dispensasjon fra kulturminneloven. Når det er gjort skader må vi anmelde forholdet. Vi har et par slike anmeldelser i året, sier konservator og arkeolog Ragnhild Myrstad.

Kulturvernet anbefaler en nærmere gransking av kulturminnet og søk etter bosettingsspor, og at det gjøres på tiltakshavers regning.

– Vi håper å få dokumentert skadene, undersøkt og kartlagt hva som er ødelagt, sier Myrstad.

Tiltakshaver var ukjent med politianmeldelsen da iTromsø kontaktet dem, men tar anmeldelsen med stor ro.

– Saken ender med henleggelse, jeg kan ikke tenke meg annet, sier John Hjalmar Johansen, styreleder og daglig leder for Brensholmen/Sommarøy vannverk.

Tilbakeviser påstander

Han tilbakeviser at de har forårsaket skadene.

– Det kan jeg vanskelig tenke meg ettersom det har vært sprengt i traseen til anleggsveien to ganger tidligere.

Johansen mener eventuelle steinalderfunn i området må være av nyere dato.

– Jeg har fortalt kulturvernmyndighetene at det har vært tent bål for å varme vann til vasking av klær, og mange skoleklasser har brukt området til blant annet grilling av pølser på bål.

Dersom vannverket må bekoste undersøkelser og kartlegging slik kulturvernet krever, kan det bety kroken på døra.

– Det høres ut som en kostbar sak, og det har ikke vannverket råd til. Vi har et lån på 6 millioner kroner som Tromsø kommune har garantert for. Vi er et privat vannverk som sørger for rent vann til næringslivet og private husholdninger. Å begynne arkeologiske utgravinger i tillegg, er det ikke økonomisk grunnlag for, sier Johansen.

Hans Martin Moen, leder for etterforskningsseksjonen hos politiet, bekrefter at de mottok anmeldelsen 5. november. Han kan imidlertid ikke tidfeste når en eventuell etterforskning starter ettersom miljøkoordinatoren har andre saker som ligger foran i køen.