Slik kan Akers bygg bli

Kontorbygg på 15.000 kvadratmeter med plass til 650 arbeidsplasser. Det er planene for Aker Solutions etablering i sørbyen.

LYSER OPP I MØRKETIDA: Aker Solutions planlagte nybygg skal ligge mellom Hålogaland Teater (til venstre) og det planlagte hotellet til Arthur Buchardt og Framsenteret (til høyre). Mot sjøen er det planlagt en park. Illustrasjon: Dark Arkitekter  Foto: Dark Arkitekter

BYGGEPLANER: Regionleder Kjell-Are Vassmyr og byråd Britt Hege Alvarstein mener Aker Solutions planer for nybygg på nedsiden av Strandveien vil bli et løft for sørbyen.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Fredag leverte Aker Solutions reguleringsplanen for et nybygg mellom Framsenteret og Hålogaland Teater. Nå håper sjefen for Tromsø-kontoret på rask behandling og byggestart neste sommer.

– Vi starter byggingen med en gang reguleringsplanen er godkjent, forhåpentligvis neste sommer. Målet er å ha arbeidsplasser for 300 ingeniører på plass i løpet av 2015, sier regionleder Kjell-Are Vassmyr i Aker Solutions.

Tar hensyn til HT

Uten at Aker Solutions har tatt endelig stilling, legger reguleringsplanen opp til en utbygging i to faser. Første fase er et bygg i fire etasjer på til sammen 10.000 kvadratmeter, mens andre fase er et nabobygg i fem etasjer på 5.000 kvadratmeter. De to byggene bindes sammen på gateplan.

Arkitektene har skjelt til blant annet Hålogaland Teaters signalbygg når de har tegnet Aker Solutions nybygg.

– Grepet som er tatt, er gjort i god dialog med kommunen, Vi har tatt hensyn til føringer i forhold til høyde og kommunikasjon med HT, sier han.

Liv etter kontortid

Aker Solutions i Tromsø ser fremover når de planlegger nybygg og tar lærdom av erfaringene fra Oslo og Stavanger, hvor de har bygd for smått.

– Vi har ikke tatt stilling til om vi skal bygge ut i to faser eller alt på en gang. Erfaringsmessig har selskapet på sikt økt bemanningen mer enn vi trodde, derfor må vi ta høyde for det her i Tromsø, sier Vassmyr.

Nedenfor bygget, mot sjøen, ser Aker Solutions for seg en park, og i byggets første etasje kan det bli aktiviteter som de etter hvert mange beboerne på Strandkanten kan nyte godt av.

– I den felles kantina kan det tenkes restaurant om kvelden. Det kan bli plass til treningsfasiliteter. Vi ønsker at det blir liv i kvartalet også etter kontortid, sier Kjell-Are Vassmyr.

Gjensidig ros

Som iTromsø skrev i forrige uke har også Peab Eiendomsutvikling planene klare for nybygg i det samme området, som i dag er preget av lagerbygg, brakker og det nedslitte Teoribygget. Kommunen ser nå en mulighet for at det bakgårdspregede området får seg en skikkelig ansiktsløftning.

– Vi har hatt en god prosess og dialog med Aker Solutions fram til nå. Vi er glade for at det etableres arbeidsplasser i kommunen. Nå kan vi få et løft for en helt ny bydel, som lenge har trengt et løft, sier Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling.

– Jeg vil rose kommunen for en veldig ryddig, rask og effektiv planprosess. Rammebetingelsene ble tidlig avklart, som gjorde at vi raskt kunne lage reguleringsplanen, sier Kjell-Are Vassmyr.