Krever skilt på tre språk.

Kystsamene vil ha skilting på kvensk.

TRE SPRÅK: Skal skiltet til Tromsø stå på norsk, samisk og kvensk? 

nyheter

Kystsamene er en interesseorganisasjon for samer. De spiller inn trespråklig skilting som en idé til Tromsø kommunes bevaringsprogram for samiske kulturminner.

De ønsker den trespråklige skiltingen av stedsnavnet Tromsø ved innfartsveiene i Tromsdalen og Langnes, samt ved brua til Kvaløya. I så fall blir det skiltet på norsk, samisk og kvensk — med andre ord «Tromsø», «Romsa» og «Tromssa».

– Vi ønsker å fronte dette som prosjekt, og det er bred enighet i styret om dette. Det er mange byer i Nord-Norge som allerede har trespråklige skilt, for eksempel Alta, sier styreleder Kurt Magne Stormo for Kystsamene.

Samisk og kvensk

– Alt er lagt til rette for å gjennomføre dette i Tromsø, både det samiske og det kvenske stedsnavnet finnes i stedsnavnregisteret. Alt man trenger å gjøre er å søke til Statens vegvesen om slik skilting, sier Stormo.

Hovedargumentet til Kystsamene er at dette vil bidra til å bevare den samiske og kvenske identiteten, samt Tromsøs kulturarv.

– Disse skiltene vil gi byens befolkning en mulighet til å identifisere seg med den gamle kulturen. Dette er spesielt viktig siden Tromsø er blitt så multikulturell, sier Stormo.

– De fleste fra byen har nok enten kvensk eller sjøsamisk forankring, men det har vært skambelagt lenge. Byen har også hatt en betent debatt, men jeg mener vi har kommet videre, poengterer han.

Ikke politisk

Han understreker at forslaget ikke er ment som et innspill i den betente debatten om å innlemme Tromsø kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Vi anser det som et kulturpolitisk innspill, ikke noe mer. Vi har vurdert denne saken i et år, men det er først nå vi har ønsket å gå ut med det. Vi håper at forslaget vil bli godt mottatt, sier Stormo.

Kystsamene har også spilt inn forslag om å etablere en informasjonstavle i Tromsdalen om den svensksamiske tilstedeværelsen i området fra et historisk perspektiv.