– En kjempeidè!

Ordfører Jens Johan Hjort synes skilting på kvensk er en gode idè.

Jens Johan Hjort stiller seg positiv til skilting på kvensk i Tromsø. 

? SKEPTISK: Byråd Kristoffer Kanestrøm 

nyheter

Ordfører Jens Johan Hjort synes kystsamenes forslag om skilting på kvensk, er sier noe om deres lange historie i Tromsø.

– Jeg synes personlig det er en kjempeidé, uttaler Hjort.

Hjort trekker særlig fram kvenene og samenes lange historie i Tromsø.

– Man skal huske at den første som ble skrevet inn i kirkebøkene i Tromsø var en jente som het Anna og var kvensk. Tromsø har en lang historie med trespråklighet, sier ordføreren.

Men byråd Kristoffer Kanestrøm er av en annen oppfatning.

– Innspillet er så ferskt at partiet har ikke fått tatt stilling til om vi ønsker å si ja eller nei til skilting på tre språk ennå, sier Kanestrøm.

– I utgangspunktet er jeg skeptisk, poengterer han.