Dette kan bli byens nye litteraturhus

110 år gamle Kirkegata 2 kan få et topp moderne bygg ved sin side i det som skal bli Litteraturhus Nord.

Litteraturhus Nord med tilbygg på Prostneset  Foto: Arkitektkontoret Amundsen

GAMMELT OG NYTT: Verneverdige Kirkegata 2 med nytt tilbygg som til sammen utgjør Litteraturhus Nord. Illustrasjon: Arkitektkontoret Amundsen  Foto: Arkitektkontoret Amundsen

nyheter

Landsdelens første litteraturhus begynner å ta form, og nå foreligger de første illustrasjonene på hvordan det kan bli seende ut. Det er allerede klart at det skal ligge i Kirkegata 2, på Prostneset.

– Vi må ha illustrasjoner å vise til når vi går ut og søker finansiering. Disse illustrasjonene er de første vi har kommet opp med, men det er ikke sikkert at tilbygget blir nøyaktig slik, sier Jens Harald Eilertsen, prosjektleder for Litteraturhus Nord.

Frykter ikke reaksjoner

I forrige uke ble det klart at Miljøverndepartementet er i ferd med å finne en løsning på innsigelsen fra Riksantikvaren for den nye havneterminalen.

– Havneterminalen er i ferd med å falle på plass, og vi er i nær dialog med Tromsø Havn om litteraturhuset. Sammen med parken og Nordnorsk Kunstmuseum vil litteraturhuset utgjøre en kunstklynge som cruiseturistene blir møtt med når de kommer til byen, sier Eilertsen.

Han frykter ikke negative reaksjoner på arkitektens forslag til sceneløsning for litteraturhuset, med et moderne tilbygg inntil verneverdige Kirkegata 2.

– Det er snakk om et lite tilbygg som er synlig fra kaisiden. Fra oversiden vil man bare se hovedhuset. Vi trenger en scene i litteraturhuset og det er det ikke plass til i det eksisterende huset. Vi har vært i tett dialog med kommunen og byantikvaren om planene.

Over og under bakken

Rådgiver for kulturminner og bygningsvern, Erling Steenstrup, tror ikke det vil by på problemer å få tilbygget godkjent.

– Konseptet ser greit ut, selv om det sikkert er noe å pirke på. Kirkegata 2 er et vernet bygg i Sentrumsplanen, men det er kutyme at når man tar vare på det originale bygget at tilbygget gjenspeiler den tiden man lever i, sier Steenstrup, som tar forbehold om hans uttalelser ikke er klarert med beslutningstakere i kommunen.

Tilbygget, som får én etasje over bakken og en høy etasje under bakken, vil inneholde scene og et mobilt amfi med stoler. Lokalet skal brukes til boklanseringer, bokbad, foredrag, diskusjoner og filmvisninger.

– Det blir omtrent like stor sal som litteraturhuset i Oslo har, sier Jens Harald Eilertsen.

Jobber med finansiering

Stiftelsen Litteraturhus Nord jobber nå med å få finansieringen på 30 millioner kroner på plass, og går alt som planlagt kan det bli åpning om et år. De håper blant annet på økonomisk bidrag fra RDA-ordningen og kommunen.

- Vi håper å komme i gang med arbeidene i løpet av sommeren eller tidlig høst. Vi har fått tilsagn om to millioner fra Fritt Ord, vi er i tett dialog med Sparebanken Nord-Norge og resten må vi ta opp i lån, sier Jens Harald Eilertsen