Krever 50 mill. etter trafikkulykke

Trafikkulykken gjorde småbarnsmoren fullstendig invalid. Nå krever hun rekordhøye 50 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskapet.

Annelin Kreutzer ble påkjørt da hun skulle krysse Tromsøysundveien til fots rett nord for Lunheim i desember 2007.  

Her møtes partene i Nord-Troms Tingrett 11. februar 2013. Fra venstre: Advokat Christian Lundin og advokat Ole Andresen 

iTromsø 18. desember 2007 

nyheter

– Det er et formidabelt krav i norsk sammenheng, påpekte Annelin Kreutzers prosessfullmektig, advokat Christian Lundin, da rettssaken startet i Nord-Troms tingrett i går.

Den høyeste erstatningen som er utbetalt i Norge etter en trafikkulykke er til sammenligning på 17 millioner kroner.

Den nå 25 år gamle Kreutzer, som er fullstendig pleietrengende og eneforsørger for en gutt på ni år, har avvist forsikringsselskapets tilbud på drøyt 3,2 millioner kroner som en endelig erstatning etter ulykken.

Må ha hjelp til alt

Påkjørselen skjedde en mørk og regntung desemberdag i 2007. Kreutzer skulle krysse Tromsøysundveien til fots rett nord for Lunheim. Hun hadde kommet nesten halvveis over veien da hun ble truffet av en bil på vei sørover. Hun ble kastet gjennom luften og over i motgående kjørebane, hvor hun muligens også ble påkjørt av en bil i nordgående retning.

Den unge, aktive kvinnen som var i ferd med å starte en juristutdanning, pådro seg omfattende hjerneskader som følge av påkjørselen.

– Et prinsipielt spørsmål

Saksøker og forsikringsselskapet har verken kommet til enighet om fastsettingen av fremtidige inntektstap eller påførte og fremtidige utgifter som følge av ulykken.

– Det som likevel utgjør denne voldsomme differansen i krav og tilbud er spørsmålet om kapitaliseringsrente på erstatningen, påpeker advokat Lundin overfor iTromsø.

Kreutzers far er oppnevnt som hjelpeverge for den sterkt skadde 25-åringen, men den nye vergemålsloven krever at erstatningssummen må settes i banken. Beregninger familien har fått gjort viser at det da nær sagt vil bli umulig å oppnå fem prosent rente — tvert imot tyder mye på at renten vil bli negativ.

– Mens motparten mener kapitaliseringsrenten skal settes til fem prosent, krever vi at den settes til null. Dette vil gi store utslag i utbetalingssummen. Det er et prinsipielt spørsmål som vi nå vil prøve for retten, sier advokat Lundin.

Har bygd spesialhus

Han viser til at erstatningssaken også er unik på andre måter.

– At en så hardt skadet person i tillegg har eneansvar for et lite barn fins det lite rettspraksis for. Forholdet må gi stort utslag på erstatningsutbetalingen, sier Kreutzers prosessfullmektig.

Den sterkt pleietrengende kvinnen har dessuten fått bygd en spesialtilpasset bolig på Tromsøya for 16,5 millioner kroner, noe det kreves 5 millioner kroner i erstatning for.

– Boligen ble bygd for at hun skal være i stand å leve sammen med sønnen sin, påpekte advokat Christian Lundin under sin innledning i går.

Kreutzers mor er oppnevnt som verge for gutten, og det er 25-åringens foreldre som har den daglige omsorgen for barnet.

Mener Kreutzer var uaktsom 

Forsikringsselskapet mener erstatningen skal avkortes med 50 prosent. 

- Vi har tatt utgangspunkt i at hun som fotgjenger utviste stor grad av uaktsomhet. Hun var mørk-kledd uten refleks. Hun passerte nær sagt mellom to biler som kom hver sin vei, på et sted det ikke er fotgjengerfelt. Det er ikke funnet grunnlag for at bilføreren utviste noen form for uaktsomhet, argumenterte advokat Ole Andresen, prosessfullmektig for Aioi - forsikringsselskapet til kvinnen som kjørte på Annelin Kreutzer 17. desember 2007.

- Vi mener derfor en avkorting på 50 prosent er korrekt, og vi mener dette er en moderat avkorting forholdene tatt i betraktning, sa advokat Andresen.

I tillegg til uenigheten om beregning av inntektstap, påførte utgifter og fremtidige utgifter, er partene også uenige i dekning av advokatutgifter før stevningen for retten.