Høyre vil ha egen familiedomstol

Høyre mener foreldrenes kamp om barna ofte går på bekostning av barnas behov. Løsningen er en familiedomstol, mener partiet.
nyheter

– Vi ser dessverre for ofte at det blir høyt konfliktnivå i disse sakene, og at foreldre bruker barnet, i stedet for å tenke på barnet. Ofte er det de voksnes perspektiv som legges til grunn, ikke barnets beste, sier nestleder i Høyres programkomité, Linda Hofstad Helland, til Aftenposten.

Programkomiteen ønsker å utrede en ordning med en familiedomstol som omfatter alle barnesaker, både etter samlivsbrudd, men også innen barnevern.

– Gevinsten med en slik særdomstol for barn er at vi får samlet erfaringer og kunnskap, sier Hofstad Helland.

En av fem saker som behandles i landets førsteinstansdomstoler i dag, er rettssaker etter barnevernlov og barnelov. I Høyres programkomité er man bekymret for at saksbehandlingstiden er for lang, at det tar for lang tid å beramme sakene, og at sakene i seg selv kan ta lang tid.

Totalt behandler domstolene rundt 2.700 barnelovsaker årlig. (©NTB)