Flagg ikke for samene

Frps Per-Willy Amundsen oppfordrer kommunene til ikke å flagge med det samiske flagget på samefolkets dag, 6. februar.

Støtter Flaggnekt: Kommunepolitker i Tromsø Frp Kristoffer Kanestrøm støtter Amundsens uttalelser, og sier de er i tråd med Frps politikk. 

nyheter

– Det er unaturlig å flagge for en stat som ikke eksisterer, sier han.

I morgen, tirsdag 6. februar, feirer samene samefolkets dag. For tre år siden innførte Kjell Magne Bondevik dagen som en offisiell flaggdag. Han anmodet også norske kommuner til å flagge det samiske flagget ved siden av det norske. Frps samepolitiske talsmann Per-Willy Amundsen fra Harstad oppfordrer kommunene til å droppe same-flagget.

- Det finnes ingen samisk stat. Derfor synes jeg det er unaturlig at det flagges på denne dagen. At det er en offisiell flaggdag er med på å nøre opp under konflikter mellom samer og ikke-samer, mener Amundsen.

Flagg like gjerne for Pakistan

- Å markere samene som en minoritet i Norge og at de har sin egen dag til dette, har jeg ingen problemer med. Men å flagge fra offentlige institusjoner med det samiske flagget er like unaturlig som å flagge med det pakistanske flagget på Pakistans nasjonaldag.

Amundsen advarer samtidig mot det han oppfatter som en gryende samisk separatisme.

– Når Sametingspresidenten omtaler denne dagen som en ”nasjonaldag” samtidig som hun ønsker flere særrettigheter for samene til ressursene i nord, viser det at dette har gått alt for langt.

Forstår problemstillingen

Kommunestyrerepresentant for Frp i Tromsø kommune Kristoffer Kanestrøm, forstår at å flagge på 6. februar kan være problematisk.

- Jeg støtter Amundsens uttalelser. Dette er i tråd med det som har vært Frps politikk i alle år, sier Kanestrøm.

- Det er klart at å heise det samiske flagget på offentlige institusjoner splitter mer enn det samler, særlig i kommuner hvor det ikke er mange samer. Folk vil nok reagere på dette, og da får vi en negativ debatt gående.

- Det er helt greit at samer markerer dagen. Men som offentlig flaggdag ser jeg ikke på det som en høyt prioritert dag - spesielt når historisk viktige dager i norsk sammenheng markeres av færre og færre, mener Kanestrøm.

Per-Willy Amundsen sier han er motstander av at samefolkets dag er offisiell flaggdag. Men siden det er lovfestet kan ikke statlige institusjoner nekte å flagge.

- FrP vil fjerne dette påbudet, men før vi har klart det, oppfordrer jeg i alle fall kommuner å ikke flagge med det samiske flagget, avslutter Amundsen.