50-øringen gir 63.000 hver dag

Hver eneste dag kommer det inn flere titall tusen kroner i kassa til Tromsø Veg AS. Pengene går direkte til ulike trafikksikkerhetstiltak.

RENNER INN: For hver liter drivstoff Tor Zachariassen og andre tromsøbilister fyller på tanken, renner pengene inn til trafikksikkerhetstiltak. Daglig er det snakk om over 60.000 kroner. 

nyheter

I fjor ga den lokale drivstoffavgiften drøye 28,7 millioner kroner i potten. Med fradrag av en rekke refusjoner, ble nettoen 63.014 kroner — hver eneste dag. 2012-regnskapet — som skal behandles av generalforsamlingen til uken — markerer også slutten på Tromsøpakke II-perioden. Nå er det tredje trinn som gjelder. Her inngår blant annet utbedringer langs Stakkevollveien — et arbeid som igangsettes neste år.

Billig drift

Tromsø Veg AS er billig i drift. Etter at Ragnar Seljevold gikk av som administrerende direktør i 2006, er det selskapets styre som råder grunnen. I dag er Knut Lægreid leder. Med seg har han politikerne Alvhild Yttergård og Tor Zachariassen. Totalt henter trioen ut drøye 75.000 kroner i honorar — sosiale avgifter inkludert. I tillegg krever regnskapsfører og revisor sitt. I sum utgjør dette litt over en kvart million kroner.

Drivstoffmillionene vises ikke i regnskapene til veiselskapet. Ifølge nestleder Zachariassen går 50-øringen — som i dag er økt til 90,93 øre — direkte til igangsatte tiltak. Derfor er det renteinntektene alene som gir en liten pluss på bunnlinjen.

Rettferdig

– Ordningen med en lokal drivstoffavgift er unikt på landsbasis. I stedet for bompenger, betaler tromsøbilistene avgift etter antall liter drivstoff de bruker. Dette er en rettferdig ordning hvor de som kjører mye, bidrar mest.

Tor Zachariassen mener at byen aldri hadde fått midler til de mange trafikktiltakene som er gjennomført i over 20 år.

– Vi snakker om alt fra gang – og sykkelstier til svære tunnelprosjekt. I tillegg til 50-øringen, har også kommunen, fylket, næringslivet og staten bidratt med betydelige beløp. Så i sum, har dette vært en vinn-vinn-løsning, konstaterer Tor Zachariassen.