Ny toppjobb for Oddbjørn Schei

50-åringen er ansatt som ny direktør i Helse Nord IKT.

Ny direktør i Helse Nord IKT, Oddbjørn Schei (50)  Foto: John Strandmo

nyheter

I perioden 2008 til 2012 var Schei konsernsjef i Troms Kraft som det siste året har lidd av grovt økonomisk utroskap hos datterselskapet Kraft og Kultur i Sverige.

Han valgte å fratre stillingen sin som toppleder i Troms Kraft etter skandalen.

– Jeg gleder meg til å lede en av Nord-Norges viktigste IKT-organisasjoner. Helsearbeidernes kompetanse og moderne IKT er helt avgjørende for et godt helsetilbud, sier Schei.

Helse Nord IKT forvalter og drifter IKT-systemene i Helse Nord. Virksomheten har rundt 215 ansatte med arbeidssteder på 11 sykehus.

Hovedkontoret er i Tromsø. Schei trer inn i stillingen 19. august.