Drømmer om blokker ved Alfheim stadion

TIL og kommunen snuser på muligheter for å løse klubben fra sine økonomiske lenker. Nøkkelen er boligbygging på Alfheim.

PARKERING: Grusbanen ved Alfheim brukes for det meste til parkering. I forgrunnen er parkeringen som tilhører Tormod Harilas selskap Alfheim Arena AS. 

Jeg synes en løsning med å omregulere til bolig eller næring er veldig bra

Tormod Harila, forretningsmann

Klikk på bildet for å se grafikken. 

KAN UTVIKLES: TIL-direktør Vegard Berg-Johansen vil gjerne ha ned leieutgiftene som i dag er på 10 millioner kroner i året. TIL er imidlertid mest interessert i å utvikle familietribunen på sørsiden av stadion (i bakgrunnen). 

Alternativene

iTromsø har snakket med flere i byggebransjen som mener omregulering til boligtomt ved Alfheim kan åpne for følgende scenarioer:

 • 1 Kommunen inngår i en tidlig fase et samarbeid med utbygger eller en entreprenør som kjøper tomta og utvikler eiendommen sammen med kommunen. Ulempen med slike prosesser er at de ofte er omstridte.
 • 2 Kommunen selger ikke tomta, men opererer selv som utbygger og engasjerer entreprenører til å bygge boligene. Kommunen brukte en slik modell da Tromstun ble bygget. Det endte med over 100 millioner kroner i overskridelser.
 • 3 Kommunen selger tomten til høystbydende. Da får kommunen maksimalt med penger for tomten, men boligene blir også i det øvre prissjikt.
 • 4 Tomten selges til en pris som gir inntjening for det nye prosjektet, men samtidig som tomten brukes til sosial boligbygging. For eksempel kan kommunen utlyse en konkurranse med en rimeligere tomtepris — mot at det settes et pristak på hvor dyrt utbyggeren kan selge boligene. Med klausuler sikres unge, familier, eldre eller vanskeligstilte et sted å bo, samtidig som spekulanter holdes unna.
Slik kan det finansieres
 • Det er vurdert flere alternativer for hvordan TIL kan få rimeligere leie på Alfheim. Ett av dem er opprettelsen av Alfheim Eiendom AS.
 • Selskapet overtar Alfheim Stadion II AS som har en gjeld på 55 millioner kroner.
 • Grusbanen ved Alfheim selges for 30 millioner kroner, og delfinansierer et tilbakekjøp av forretningsdelen av Alfheim — det som nå er Alfheim Arena AS.
 • Alfheim Eiendom AS vil da ha en gjeld på 95 millioner kroner, men estimerer samtidig med årlige leieinntekter på rundt 14 millioner kroner.
nyheter

Sagaen om økonomien i Tromsø Idrettslag er lang. Går du fire år tilbake — til 2009, måtte klubben kvitte seg med sine siste eiendeler på Alfheim.

TIL knelte på kunstgresset og bønnfalt kommunen om å ta over tribunene og klubbhuset. Gjelden i selskapet som drev tribunevirksomheten var så stor at idrettslaget stirret ned i divisjonenes avgrunn. Fotballforbundet truet nemlig med degradering til 3. nivå om økonomien i TIL-konsernet ikke ble vesentlig bedre.

SE GRAFIKK: Verdifull tomt

Kommunen viste nåde, overtok selskapet, gjelden, reddet klubbens økonomi og sikret plassen i eliteserien.

Men TIL sto naken tilbake — lenket til eliteseriens dyreste kontrakt om stadionleie, uten reell mulighet til å rømme fra forpliktelsene.

Næringsarealet på stadion forsvant ut allerede i 2003. Forretningsmann Tormod Harila og kompanjonger kjøpte klubben ut og sprøytet ved det livsviktige penger inn klubbsystemet.

Effekten av de lindrende kronene var imidlertid raskt over, selv om en milliardær fra Bergen har smurt millioner av kroner over idrettslaget.

Men en nesten gratis løsning er å finne bak sørtribunen og på grusbanen — Steadybanen — som nå brukes til parkering.

Vil omregulere

Å bruke områdene rundt Alfheim stadion til annen virksomhet enn parkeringsplasser og fotballbane er ikke ny, men nå snakker TIL, stadionselskapene og kommunen sammen. Ikke høyt. Idrettslaget, som er leilending på egen hjemmebane, tør ikke slamre med dørene eller tråkke samarbeidspartnerne på tærne. Det nærmest hviskes ut at en omregulering av Alfheim kan hjelpe klubben opp fra knestående.

Oppskriften er som følger:

 • Omregulere tomten som nå er avsatt til idrettsformål om til næring eller boligformål. En slik omregulering øker verdien av tomten betraktelig.
 • Selg tomten eller bygg inntektsbringende virksomhet på den.
 • Betal ned gjelden med inntektene.

Resultatet er rimeligere leie som gir TIL en større økonomiske frihet, mens kommunen får banket ned gjeld.

Har hatt samtaler

Kommunen erkjenner at samtaler om en løsning som inneholder omregulering og salg av eiendom på Alfheim har funnet sted i vår.

– Siden dette først kom på banen i vår og er helt nytt, har vi ikke noen konkrete planer. Det er likevel riktig at vi diskuterer en omregulering av tomtene rundt Alfheim til boligformål eller næringsformål, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen, politisk rådgiver ved byrådsavdelingen for næring, kultur og idrett.

TIL kontaktet kommunen allerede i fjor med et ønske om å finne en måte å banke ned gjelden.

– Det er med bakgrunn i den pressede boligsituasjonen i Tromsø at problemstillingen er blitt aktuell for oss. Samtidig er det en effektiv måte å banke ned gjeld i selskapet på, sier Sørheim Nilsen.

- Liten verdi nå

Selskapet som eier tribunene på Alfheim heter Alfheim Stadion II AS. Selskapet eier tribunene og klubbhuset på Alfheim. Da kommunen i 2009 berget TIL, tok de med seg eiendommene rundt inn i Alfheim Arena II AS.

Kommunen kontrollerer selskapet med 51 prosent av aksjene, mens sparebanken og Troms Kraft deler resten. Kommunen har full kontroll på kampen om pengene ved et eventuelt salg.

– Vi har ikke taksert verdien av den gamle grusbanen. Det spilles ikke kamper og trenes ikke på den mer. Nå har den ikke noe verdi ut over å være parkeringsplass, men kanskje den blir verdt noe om vi omregulerer til boligformål, sier rådgiver Sørheim Nilsen.

Formålet til Alfheim Stadion II er å skaffe TIL så billige fasiliteter som mulig. Ifølge styreleder Per Trygve Kongsnes går leien til å finansiere lån, renter og generelt vedlikehold på Alfheim.

– Det er kommet flere henvendelser fra TIL som ønsker en så billig leie som mulig. Nå betaler de fem millioner kroner i året, forteller Kongsnes.

Styrelederen erkjenner at det snakkes om muligheten for å omregulere området til boligformål. I 2009 mente daværende rådmann at området var verdt 13,7 millioner kroner.

Seks etasjer

Etter det iTromsø kjenner til kan det i alle fall bygges seks etasjer med leiligheter på den gamle grusbanen. Det vil si én eller flere boligblokker på opp mot 18 meter i høyden.

Salgsverdien avhenger av hvor godt tomten utnyttes, samt hvor stor del av infrastrukturen som kommunen tar seg av, men det kan dreie seg om så mye som 30 millioner kroner.

Ifølge byrådsavdelingen for byutvikling er det ikke umiddelbare begrensninger på området som hindrer bygging i høyden.

– Skygge er ikke nødvendigvis et stort problem på Alfheim, heller ikke nevneverdig siktlinjeproblematikk — i hvert fall ikke innsigelsesgrunner, sier politisk rådgiver Tom Erik Forså.

Han bekrefter at byråd for byutvikling er i dialog med de andre aktørene.

– Jeg kjenner til diskusjonene rundt en slik løsning, sier Forså.

LES OGSÅ: Kan lage tunnel opp til Alfheim

For øvrig eier Tromsø kommune en tomt rett på sørsiden av Alfheim svømmehall. Denne tomten kan utvikles til kvartalslekeplass i et fremtidig byggeprosjekt ved Alfheim. Slik kan tomten på grusbanen utnyttes bedre.

Oppkjøp av forretningsdelen

Midt mellom kommune, TIL og tribuner er Alfheim Arena AS med forretningsmannen Tormod Harila i førersetet.

I ett av forslagene til løsning på Alfheim, som iTromsø har fått tilgang til, er ideen å opprette selskapet Alfheim Eiendom AS. Dette selskapet kan kjøpe forretningsdelen av Alfheim fra Harila og kompanjongene i Alfheim Arena AS, samt drive annen næring som genererer inntekter.

Inntektene i et slikt scenario er beregnet til å være rundt 14 millioner kroner i året.

– Et oppkjøp er naturlig, sier Harila, som i sin tid var med å kjøpe ut forretningsdelen for rundt 60 millioner kroner.

I dag går selskapet med et overskudd på rundt tre millioner kroner.

– For TIL er det bra å kunne eie helheten på arenaen. Det finnes ingen snarveier ut av dagens situasjon. Det er derfor jeg synes en løsning med å omregulere til bolig eller næring er veldig bra, sier forretningsmannen entusiastisk .

- Tjener godt

Prat er noe Tormod Harila er lei av. I alle fall prat om løsninger for TIL og Alfheim.

– Jeg blir frustrert av å se hvor lite handling det er i denne saken. Først hadde vi RDA-midlene og Storstue-prosjektet som havarerte. I tillegg er den kommunale fremdriften treg, sier Harila.

Han ser gjerne at området rundt stadion utvikles til et boligprosjekt.

– Med penger fra et salg kan man banke ned gjeld i selskapene og dermed få langt lavere faste kostnad. Det burde være gjennomførbart.

TIL leier losjene i Harilas forretningsbygg på Alfheim. Kontrakten er evigvarende.

– De tjener gode penger på losjene. Om TIL kuttet dem ut ville de tapt store penger. Jeg kan avkrefte eventuelle påstander om at vi tar mer i leie enn klubben får inn ved å leie ut losjene til samarbeidspartnere, forsikrer Harila.

- Et stort potensial

TIL-direktør Vegard Berg-Johansen forteller om totalkostnader på 10-12 millioner kroner i året for å leie klubbens egen hjemmebane.

– Det er utvilsomt et stort potensial i det som er på Alfheim. Selv om vi også har leieinntekter er det totale bildet ar vi har svært høye leiekostnader, sier den administrerende direktøren.

LES OGSÅ: Vil bygge ut tribune for fotballforskning

Han vil ikke uttale seg for mye om hvordan tomten rundt stadion kan brukes til klubbens fordel.

– Det er andre som eier arealet. Derfor velger vi ikke å gå hardt ut med ideer og forslag, sier Berg-Johansen, som antyder at noe annet ville vært respektløst.

– Mulighetene ved å utvikle tomten er noe vi må se på fremover. At de andre aktørene på Alfheim uttrykker til avisen at en slik løsning er verdt å undersøke, ser vi på som svært interessant, sier Berg-Johansen.