Olavsvern har fått nyere eiere

Olavsvern gikk i dag formelt fra statlig til privat eierskap. De nye eierne har planene klare for den gamle marinebasen.

  Foto: Marius Fiskum

nyheter

Olavsvern Group AS er navnet på aksjeselskapet som har tatt over eierskapet — et aksjeselskap der den største aksjonæren er det Tromsø-baserte eiendomsselskapet Triko AS, eid av investor Gunnar Wilhelmsen.

– Vi ønsker at Olavsvern skal favne næringsliv som retter seg inn mot arktiske undervannsaktiviteter. Om få år håper vi det er full fart her, og at vi har flere ansatte enn det Forsvaret hadde på sitt meste, sier Wilhelmsen.

Se bildeserie!

Rettet mot oljevirksomhet

Den gamle marinebasen vil altså bli tilrettelagt for næringsliv rettet inn mot oljebransjen. Ifølge Wilhelmsen har responsen fra markedet vært god så langt.

– Vi har ikke kunnet skrive noen kontrakter så lenge eierskapet ikke har vært formelt vårt, men vi har skrevet flere intensjonsavtaler. Det største og viktigste selskapet vi har skrevet intensjonsavtale med hittil, er et oljeselskap. De vil vedta kontrakten med oss 22. august, forteller Wilhelmsen.

Olavsvern Group AS har imidlertid skrevet intensjonsavtaler med flere andre selskaper, og de håper fortsatt på å skrive flere.

Historisk dag

Ifølge Trond Eliassen — regionsjef i Forsvarsbygg Skifte eiendom Nord, er dette en stor dag i Olavsverns historie.

– Olavsvern har en lang militær historie og var et viktig anlegg under «Den kalde krigen». At anlegget i går fra statlig til privat eie, markerer et viktig historisk skille, sier Eliassen.

Olavsvern Group AS fikk kjøpe anlegget etter en hektisk budrunde.

– De la inn det høyeste budet, derfor fikk de avtalen. Men vi syntes det er veldig hyggelig at en stor del av eierskapet blir lokalt, og vi er sikre på at det vil bli mye aktivitet her fremover, sier Eliassen.