Advarer mot bruk av helseprodukt

NAFKAM i Tromsø har i et brev til Helsedirektoratet varslet om et helseprodukt som de hevder kan true pasientsikkerheten.

VARSLER HELSETILSYNET: Vinjar Fønnebø i NAFKAM mener Helsetilsynet må se nærmere på noen krystallprodukter som nettbutikken til firmaet Uno Vita har tilbudt. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

NAFKAM, som er knyttet til Universitetet i Tromsø, har som oppdrag å overvåke markedet for trusler mot nettopp pasientsikkerheten i forbindelse med alternativ behandling.

Uheldige forhold

Og når det gjelder disse spesifikke produktene, Bio-Trem informasjonskrystaller som selges av Uno Vita AS, så mener man at det er flere ting som er uheldig.

– Vi har valgt å varsle Helsedirektoratet om disse produktene. Vår oppgave er å varsle om mulige uheldige forhold. Så blir det opp til Helsedirektoratet å ta det videre, sier informasjonssjef Ola Lillenes i NAFKAM til itromso.no

Vanskelig å forstå

NAFKAM har tolket informasjonen om produktene dit hen at krystallene skal «avgi ulike frekvenser/svingninger som kan utnyttes til ulike formål».

NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø skriver følgende i varselbrevet til Helsedirektoratet:

«Vi mener at Uno Vita fremsetter en rekke påstander om ulike helsemessige effekter og gir informasjon som er vanskelig å forstå hvorvidt den gjelder advarsler i bruken eller skal forstås som at produktene faktisk også kan brukes av pasienter med kjente diagnoser».

I brevet til Helsedirektoratet påpeker også Fønnebø blant annet at «Trusselen mot pasientsikkerhet ligger dels i oppfordring til å avvente skolemedisinsk behandling».

Vil ha ryddig dialog

Produktene som er innklaget er midlertidig trukket tilbake fra Uno Vitas nettbutikk, som for øvrig tilbyr alt fra bokser med vitaminer til maskiner som koster flere hundre tusen kroner.

– Ja, vi ønsker å gjøre ting ordentlig og ser positivt fram til en ryddig dialog begge parter kan lære av, sier daglig leder Poleszynski i Uno Vita AS.

Fjernet produktet

Firmaets daglige leder Jan Fredrik Poleszynski, har svart Helsetilsynet etter at NAFKAM har varslet om deres produkter.

Her er utdrag fra brevet:

Angående at produktene er tatt ut av nettbutikken: "Uno Vita har på bakgrunn av dette innspillet valgt å ta produktene bort fra nettbutikken inntil vi på en bedre måte får beskrevet bruke av produktene slik at alle forstår det uten videre. Vi er takknemlig for innspill som kan gjøre det enklere for alle å forstå prinsippene og bruken av informasjonskrystaller med millimeterteknologi".

Angående beskrivelser av produktene: "Uno Vita AS har siden sist vi oppfordret til og ta kontakt for mer informasjon for flere studier vi kan oversende om ønskelig, men slik vi forstår det er dette ikke ønskelig og det dreier seg her mer om hvorledes produktene fremstilles, omtales, brukes og beskrives. Vi ser derfor fram til en tilbakemelding som kan bidra til at vi på en ryddig måte beskriver produktene på en riktig og bedre måte".

Angående alternativ behandling kontra skolemedisin: "Millimeterteknologi i de landene der den brukes benyttes generelt sett alltid som en komplement til tradisjonell skolemedisinsk behandling slik vi forstår den i Norge. Når man derfor sier det kan være aktuelt å benytte krystaller som motvirker soppdannelse før en kjemisk soppkur er det ingen indikasjon på at man mener det skal erstatte i dette eksempelet en soppkur. Vi ser likevel behovet for i vår produktbeskrivelser å presisere at produktene kun er ment som komplementær behandling og ikke noen erstatning for norsk basert skolemedisinsk behandling".