Stevner staten i Yalda-saken

Yalda-saken tar en ny vending.
Bakgrunn
  • Afghanske Abdul Bahadori og moldovske Maria Gazul kom til Norge i 2005 sammen med datteren Yalda, etter å ha fått avslag på asyl i Danmark.
  • UDI avslo familiens asylsøknad i Norge første gang i 2006, og året etter traff UNE endelig vedtak i familiens klagesaker. Avslaget ble begjært omgjort flere ganger.
  • I 2007 og 2008 søkte familien asyl i Sverige og i Østerrike, men returnerte til Norge.
  • Flere nye omgjøringsbegjæringer er siden blitt avslått av UNE.
  • I fjor ble saken prøvd for tingretten. Retten kom til at UNEs avslag på opphold måtte kjennes ugyldig.
  • Dommen ble først anket av UNE, men siden krevd hevet. Årsaken var at UNE i april i år fattet et nytt vedtak i saken - der de nok en gang opprettholdt avslaget på familiens søknad om oppholdstillatelse.

Ronja Trolie 

nyheter

Det er nå klart at støttegruppa, som varslet, stevner staten. Fredag leverte advokat Arild Humlen stevningen av UNE til Oslo tingrett. Sammen med den ble det også levert en begjæring om midlertidig forføyning på vegne av familien.

LES OGSÅ: Avvist av Høyesterett

- Vi regner med at det vil ta noen uker å få svar på begjæringen om midlertidig forføyning (midlertidig lovlig opphold). Slik situasjonen er akkurat nå, lever familien med risiko for deportasjon hver eneste dag. Det ville vært en katastrofe for rettsstaten Norge om familien skulle bli deportert før saken kommer opp til behandling i Tingretten, og vi håper derfor de vil få midlertidig forføyning fram til rettssaken,  sier Ronja Trolie, talsperson Støttegruppa for Yalda, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nå får Yalda dekket saksomkostningene

Hun derimot også klar over at det er en mulighet for at familien blir kastet ut før svaret kommer på forføyingen er klart.

- Det finnes jo selvfølgelig også en risiko for at de blir deportert før svaret på forføyningen kommer, så dette er en helt uholdbar situasjon for familien. Vi ser fram til å få dato for ny rettssak, og håper at familien snart får en endelig - og positiv - avklaring på situasjonen deres.

LES OGSÅ: Vi gir oss ikke