Får by over takst med startlån

En endring i kommunens retningslinjer for startlån, åpner for at de boligkjøpere med kommunalt startlån kan by over takst i spesielle tilfeller.

LEMPER PÅ REGLENE: Nå skal det bli mulig å by over takst på boliger — og samtidig beholde kommunalt startlån, forteller Kristoffer Kanestrøm, byråd for helse og omsorg. Foto: Tom Benjaminsen 

VIL BRUKE SKJØNN: Boligsjef Roar Stangnes og hans saksbehandlere vil kunne være mindre strenge. Foto: Åsgeir Johansen 

nyheter

iTromsø har flere ganger skrevet om utfordringene som møter boligkjøpere med startlån i markedet. De fleste boliger for salg i Tromsø går over takst, noe som gjør at de som har fått innvilget kommunalt startlån, faller av i budrunden.

I møtet torsdag denne uken avgjorde kommunestyret at de nå vil endre retningslinjene for startlån, slik at mennesker med særskilte behov for bolig, kan få by over takst.

– Det gir en mulighet for at de som er i en vanskelig situasjon, der sosiale eller helsemessige forhold tilsier det, kan by over takst for å komme seg inn på boligmarkedet, sier enhetsleder på boligkontoret i Tromsø kommune, Roar Stangnes.

På tide å lempe på reglene

Kristoffer Kanestrøm, byråd for helse og omsorg, sier at de strenge reglene for startlån har fungert godt i Tromsø, men at tiden nå er moden for å lempe litt på reglene.

– Jeg mener at reglene har gjort at startlån ikke har bidratt til prispress, men samtidig ser vi at det har fått urimelige konsekvenser for enkelte, sier han.

Det skal bli mer skjønn i behandlingen av enkeltsaker, og det vil kunne være mulig å by over takst i enkelttilfeller.

– Som hovedregel vil vi ikke gi anledning til å gå over takst, men noen ganger må vi ta vurderingen at det er hensiktsmessig, sier Kanestrøm.

Får ikke brukt pengene

De som får kommunalt startlån er først og fremst mennesker som ikke har mulighet til å få lån i banken. Det er et krav at man må ha søkt banklån før man kan få et finansieringsbevis fra kommunen. Hensikten er at flere skal få anledning til å komme seg inn på boligmarkedet, men på grunn av de strenge betingelsene, har ikke ordningen fungert etter hensikten for alle.

– Vi ser at ikke alle de som vi gir finansieringsbevis, får brukt det. Når markedet er som det er, går boligene over takst, sier Stangnes.

Kommunen har i dag om lag 140 personer eller husstander med finansieringsbevis, som i teorien kan kjøpe en bolig dersom de finner noe som er innenfor betingelsene. Men det blir stadig vanskeligere.

– I første halvår i fjor lånte vi ut 85 millioner kroner. Da ba vi om å få låne 110 millioner mer til utlån. Men andre halvår ble kun 35 millioner kroner utbetalt, forklarer Stangnes.

Oppgangen i boligmarkedet

Den generelle reglen er at finansieringsbeviset gjelder i fire måneder, men på grunn av det vanskelige boligmarkedet i Tromsø, har boligkontoret ved flere anledninger fornyet det i opp til ett år.

– Vi ser at det ofte er et avvik mellom hva vi kan låne ut, og hva som faktisk blir utbetalt. Det kan ta lang tid å finne en bolig, sier Stangnes.

Han er glad for at saksbehandlerne nå kan utvise større skjønn, og gi flere muligheten til å kjøpe egen bolig. Men samtidig betyr det ikke at kommunen skal bidra til å dra opp prisene.

– Helt frislipp vil bare gi ytterligere press i markedet. Det vil gå ut over dem som har størst problemer med å finansiere og skaffe seg bolig. Det er jo de vi forøker å hjelpe, sier Stangnes.