Vil ha nordlig samferdselsløft

Bedre kommunikasjoner skal knytte sammen Barentsregionen bedre.

VIL SATSE PÅ SAMFERDSEL: Norges Utenriksminister Børge Brende vil ha et felles transportløft i Nordområdene. — Det vil være investeringer som vil betale seg over tid, sier han. 

ENIGHET: Utenriksministrene i henholdsvis Sverige - Carl Bildt (til venstre), Norge - Børge Brende og Finland - Erkki Tuomioja deltok i møtet i Barentsrådet i Tromsø. 

nyheter

Det er et av punktene i et felles kommuniké som fem av utenriksministrene i de seks faste medlemslandene i Barentsrådet har undertegnet under møtet i Tromsø.

Utenriksministrene fra Norge, Sverige, Finland, Island og Russland — i tillegg til EUs «utenriksminister» — deltok på møtet som ble holdt som markering av at Norge nå overlater lederskapet i Barentsrådet til Finland.

LES MER: - Har bragt landene nærmere hverandre

Stor enighet

Utenriksministrene understreket at man var svært enig om de viktigste punktene i kommunikeet.

LES MER: Inviterer til toppmøte i Tromsø

– Om man sammenligner talene som de forskjellige utenriksministrene har holdt så kunne man tro at det var skrevet av samme person, fleipet den finske utenriksministeren Erkki Tuomioja — som overtar ordførerklubba i rådet fra sin norske kollega.

Børge Brende trakk spesielt fram to felt som enigheten var ekstra stor innenfor.

– Vi er veldig enige om at vi må prøve å møte utfordringene fra klimaendringene i lag, Vi ser allerede effektene av klimaendringene i dag, sa Brende.

Samferdsel

Han trakk også fra betydningen av en økt satsing på samferdsel.

– Vi må legge til rette for et felles transportsystem i Nordområdene, sa Brende.

Rent kontret vil det kunne starte ved å vedta en felles transportplan for Barentsregionen.

– Om man får en felles transportplan — og satser de nødvendige midlene til å få den gjennomført — vil næringslivet og samfunnet i øvrig få lavere kostnader for nødvendig transport, sier Brende.

LES HELE PLANEN: Felles transportplan for Barentsregionen

Det vil imidlertid være «kostnader for inntekts ervervelse» å satse på bedre transportløsninger, sier Brende.

Sveriges utenriksminister Carl Bildt sier at det allerede i dag er investert store summer i felles transportløsninger.

Store investeringer

– Vi har investert flere flerfoldige milliarder kroner i eksempelvis jernbanen mellom Luleå og Narvik — og vi vil fortsette å investere store summer i årene som kommer, sa Bildt.

Imidlertid stiller en utvidet transportsektor i Nordområdene større krav til samfunnssikkerheten.

LES MER: Kinesisk fraktskip seiler ny rute til Europa

Økt skipstrafikk i kombinasjon med eksempelvis en sterkere satsing på olje og gass vil stille krav til bedre katastrofeberedskap.

«Barentsrådet understreker betydningen av å samarbeide innenfor områdene forebygging, beredskap og innsats overfor både naturlige og menneskeskapte katastrofer», slås det fast i det felles kommunikeet.

Finlands utenriksminister Erkki Tuomioja sier at Barentsrådet skal fortsette arbeidet med disse spørsmålene under Finlands ledelse.

– Vi har allerede i dag et godt samarbeid, og vi har en felles forståelse for utfordringene og mulighetene som ligger i regionen, sa han.