Viser fram nyttige dingser for eldre

Teknologiske hjelpemidler for eldre er en bransje i sterk vekst, og på Heracleum kan alle sjekke ut det som kan bli en del av fremtidens eldreomsorg.

NYTTIG: Aud Overå Fyhn og Britt Kirkpatrick viser fram lesebrett og trygghetsalarmer i teknologirommet sammen med prosjektleder Ingebjørg Riise (i midten).  

nyheter

Teknologirommet på Heracleum skal være til hjelp og nytte for eldre og andre som har behov for hjelpemidler i hverdagen. Her finnes alle tenkelige hjelpemidler, fra fallsensorer til trygghetsalarmer, nettbrett og varslingssystemer for hørselshemmede. Alt er merket med grønn, gul eller rødt, som angir om man må betale for produktet selv, eller om hjelpemiddelsentral og kommune dekker innkjøp.

– Vi har fått masse innspill som gjør at vi ser muligheter for å bruke disse tingene. Det er veldig viktig å få demonstrert det, slik at man skjønner hvordan det fungerer. For eldre folk er det fort å føle seg litt hjelpeløs med all denne nye teknologien, sier Aud Overå Fyhn.

Testes ut

Hun har vært en del av en prosjektgruppen på 12 eldre som har fått installert hjelpemidler hjemme. Gruppen er en del av et forprosjekt i Tromsø som skal vise hvilke muligheter som ligger i velferdsteknologi.

– De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme, derfor har Tromsø kommune en hjemmebasert omsorgstjeneste. Velferdsteknologi kan understøtte eller forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, slik at de kan bo lenger i sitt eget hjem, sier helse – og sosialbyråd Kristoffer Kanestrøm (Frp), som sto for åpningen av teknologirommet i går.

Venter på svar

Tromsø kommune venter i disse dager svar fra Helsedepartementet, som skal avgjøre om kommunen får tilskudd til å videreføre satsingen på velferdsteknologi. Hvis Tromsø blir en del av prosjektet «Morgendagens omsorg», kan det bety 2-3 millioner statlige kroner for kommunen.

– Tromsø kommune var en av 101 søkere til «Morgendagens omsorg». 30 kommuner ble plukket ut til nærmere samtale, og Tromsø var en av dem. Vi er også den eneste kommunen i Nord-Norge som har søkt, sier prosjektleder Ingebjørg Riise i Tromsø kommune.

Svaret på søknaden er ventet i dag.