– Det er veldig, veldig tøft

Første dag i retten for Yalda og hennes familie har vært et tøft gjenhør med hele deres lange asylhistorie.

TØFF DAG: Maria Gazul og Djabar Bahadori sammen med ordfører Jens Johan Hjort og Helge Holde i Støttegruppa. 

STØTTE: Jens Johan Hjort sier at det er viktig at familien til Yalda opplever at i hvert fall én offentlig myndighetsperson støtter dem. 

SYNLIGGJØR: Advokat Arild Humlen mener at Utlendingsnemnda har brukt loven feil når de har avvist oppholdstillatelsen til familien til Yalda. Her sammen med Ronja Trolie i Støttegruppa for Yalda. 

I RETTEN: Yalda Bahadori og hennes far Djabar Bahadori møtte i Oslo Tingrett tidligere i dag. 

nyheter

År på flukt. Søknad etter søknad av asyl. Avslag på avslag. Og så nye håp som gruses.

– Det har vært en veldig, veldig tøff dag så langt. Det er vanskelig å kunne konsentrere seg om det som skjer — selv om det er helt avgjørende for våre fremtidige liv, sier Maria Gazul til iTromsø.

Første dag i Oslo Tingrett har advokat Arild Humlen innledet med å gå gjennom ha som har skjedd helt siden 2001 — da moldovske Maria Gazul og afghanske Djabar Bahadori flyktet fra Moldova.

Medisinsk behandling

Ifølge ham er hele familien er preget av den vanskelige situasjonen, og de bekymringer og den uroen de har opplevd.

– Både Maria og Yalda har fått medisinsk behandling for de plagene de har fått, sier Humlen til iTromsø.

Ordfører Jens Johan Hjort følger rettssaken i Oslo Tingrett.

– Det er helt jævlig det vi får høre om det de har opplevd. Jeg visste om noe av det fra før, og det er en av grunnene til at jeg er her for å støtte dem, sier Hjort.

Han sier at det må være knalltøft for familien å gå gjennom sine opplevelser — og at de nok en gang må gjennom en rettssak.

– For meg er det viktig å vise at det er i hvert fall én offentlig myndighetsperson som er her kun for dem, sier Hjort.

Feil lovanvendelse

Maria Gazul sier at hun vil vente til slutten av dagen — blant annet etter at de selv har vitnet — før hun sammenfatter dagen.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan det går, vi må vente til etterpå, sier hun.

Advokat Humlen har i tillegg til familiens historie også siktet seg inn på Utlendingsnemndas lovanvendelse og begrunnelse for tidligere avslag.

Humlen avviser at familien bevisst har prøvd å føre norske myndigheter bak lyset når det gjelder identiteter og dokumentasjon.

– Jeg forstår ikke hvilke opplysninger de har gitt som ikke er riktige. Jeg kan ikke se at de har gjort det på noen måte, sier Humlen.

Han peker videre på det han mener er urimelig lovanvendelse.

Støttespiller

– Blant annet hevder UNE at de må avslå oppholdstillatelsen med bakgrunn i helsetilstanden til Yalda. De mener at andre foreldre vil behandle sine barn slik at de blir syke — for så å skaffe seg oppholdstillatelse, sier Humlen.

Jens Johan Hjort — som selv er advokat — sier at rettssaken så langt har gått greit sett med øynene til familien.

– De har en flink advokat, og det er betryggende at de har det jeg mener er Norges beste advokat på dette området, sier han.

– Han har klart å vise frem nyansene i saken på en god og forståelig måte, sier Hjort.