Ny nestleder i Fagforbundet

Sissel M. Skoghaug fra Tromsø er valgt inn som ny nestleder i Fagforbundet.

NY NESTLEDER: Sissel M. Skoghaug ble i går valgt inn som ny nestleder i Fagforbundet. 

nyheter

Skoghaug gikk fra enhetslederjobben ved Kroken sykehjem da hun første gang gikk inn i frikjøpt verv sentralt.

– Jeg må si at dette er en enorm tillit — å få jobbe for opp mot 340.000 mennesker med stort mangfold innenfor nærmere 100 arbeidsgrupper, sier den nyvalgte nestlederen.

Skoghaug har åtte års erfaring, og har sittet i seksjon for helse og sosial.

– Vi har ennå ikke fordelt arbeidsoppgaver, men jeg kommer til å ha et bredere fokus, sier Skoghaug og understreker at Fagforbundet nå har et enormt samfunnsansvar.

– Vi har alltid et samfunnsansvar, men særlig nå når det varsles om endringer etter regjeringsskiftet.

Skoghaug trekker også fram at fagforbundet ikke er et profesjonsforbund, men et forbud for profesjoner.

– Jeg vil at yrkesgruppene skal oppleve sin tilhørighet i Fagforbundet — at de føler seg ivaretatt og sett — og vi har de siste ti årene utviklet gode verktøy for å få til nettopp dette, avslutter Skoghaug.

Mette Nord ble valgt som den første kvinnelige lederen av Fagforbundet.