Ulovlige forhold i distriktsbarnehage

Kommuneoverlegen avdekket forhold i Trondjord barnehage han mener er i strid med «barnas arbeidsmiljølov».

FORTVILTE FORELDRE: Foreldrerepresentant Trine Risvik kontaktet kommuneoverlegen for å vurdere forholdene i Trondjord barnehage. Nå foreligger tilsynsrapporten. Foto: Ronald Johansen 

iTromsø 26. november 2013 

iTromsø 31. oktober 2013 

nyheter

Det går fram av den foreløpige tilsynsrapporten kommuneoverlege Trond Brattland har fått utarbeidet etter et tilsyn inne og ute i barnehagen forrige mandag.

Tilsynet er et resultat av at foreldregruppa ved Trondjord barnehage kontaktet kommunehelsetjenesten og klaget over elendige forhold.

Tre avvik

Tilsynet, som ble gjennomført av to representanter fra kommuneoverlegen, avdekket avvik fra tre paragrafer i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, også kalt barnas arbeidsmiljølov:

Paragraf 9 Utforming og innredning, paragraf 19 Inneklima og luftkvalitet og paragraf 20 Belysning. Et avvik blir definert som «mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav».

*Lokalene er ikke tilstrekkelig innredet og utformet slik at forskriftens formål ivaretas. Uteområdet er ikke tilstrekkelig utformet slik at forskriftens formål ivaretas.

*Virksomheten kan ikke fremlegge dokumentasjon på at inneklima og luftkvalitet er i henhold til angitte normer.

*Virksomheten kan ikke fremlegge dokumentasjon på at belysning i barnas oppholdsarealer er tilfredsstillende.

Les også: - Barna blir syke av barnehagen.

Barns sikkerhet

– Avvikene kan tyde på at det er svikt i rutiner som skal være en del av internkontrollsystemet. Det ble avdekket forhold som kommuneoverlegen vurderer i strid med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skriver kommuneoverlegen i et brev til enhetsleder i barnehagen, med kopi til blant andre byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn og kommunaldirektør Kari Henriksen.

Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale forhold og miljømessige forhold, i tillegg til å forebygge sykdom og skade.

– Dette handler om barnas sikkerhet, for eksempel inne i barnehagen. Formålet med forskriften er å unngå at det oppstår skader på ungene. Det er viktig å ha fokus på små barn. Når vi finner feil, krever vi tiltak for at det rettes opp i det, sier kommuneoverlege Trond Brattland.

Les også: Krever barnehagesvar.

Frist til 20.desember

I varselet om vedtak vurderer kommuneoverlegen å fatte vedtak om retting av avvikene, med frist til 31. januar 2014.

– Kommuneoverlegen ber om skriftlig tilbakemelding innen 20.desember 2013 dersom virksomheten har kommentarer til de observerte forhold eller til vedtaket som er vurdert. Hører vi ingenting innen 20.desember vil kommuneoverlegen fatte vedtaket som beskrevet, heter det i brevet.

Skjønner bekymringen  

Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn, sier hun forstår foreldrenes bekymring.

Byråden har lest igjennom rapporten og lover at avvikene skal rettes så fort som mulig.

- Jeg skjønner jo at foreldrene er bekymret, dette er noe vi tar veldig alvorlig. Det som kommer fram i rapporten er ting vi selvfølgelig tar til etterretning, sier hun til iTromsø.

Arbeidet med å rette avvikene går i gang snarest, men byråden påpeker at det er usikkert hvor lang tid dette vil ta.

- Det jeg kan se er at en del av påleggene som kan løses på en enkel måte, dette vil vi se på administrativt. Noen av de vil derimot kreve mer omfattende arbeid, da tenker jeg på ting som gulv, belysning, uteområde også videre. Dette må våre byggtekniske folk se på.