– Får høre at vi skal dø hver helg

Innsatsleder Jørgen Ahlquist har blitt slått av rabiate arrestanter og sparket av 14 år gamle jenter. Han anmelder alle saker og har nulltoleranse for vold.

SLÅTT: Innsatsleder Jørgen Ahlquist har vært utsatt for vold flere ganger i tjenesten. Sist gang for halvannet år siden endte det med en blodig nese. 

Leder av Politiets Fellesforbund Troms, Karl Karlsson. 

nyheter

Ahlquist har 14 år bak seg som politi, og er i dag innsatsleder i Troms politidistrikt. I sin tid i politiet har han anmeldt 10 tilfeller av vold. Han husker fremdeles det første.

– Det var i år 2000, da jeg var nyutdannet. Jeg var med en promillekjører på legevakten. Da han ville på do, måtte jeg følge med. Det var ikke populært, så han dro til meg, forteller Ahlquist.

Hvor og når volden skjer, kan være vanskelig å forutsi. Mange episoder skjer når folk slår seg vrange i rus. Selv de mest rutinerte politifolkene kan bli overrasket i slike situasjoner.

– Sist det hendte meg var for halvannet år siden, da jeg satt som operasjonsleder. Da hadde vi en arrestant som plutselig ble forbannet. Han ga meg en blodig nese. Det skjedde i løpet av sekunder, sier Ahlquist.

Anmeldte 14-åring

Noen av gjengangerne må fra tid til annen hankes inn, og i de tilfellene politiet vet hvem de har med å gjøre, tar de forholdsregler.

– Er det en som er truende til litt av hvert, så ber vi om at vi er to biler på oppdraget, forteller han.

Personlig har han ikke pådratt seg alvorlige skader i konfrontasjoner, men blir han slått eller sparket, kan gjerningspersonen vente seg en anmeldelse.

– Som politi må man regne med skjellsord og at folk gjør motstand ved pågripelse. Men vi skal ikke akseptere at folk går løs på oss, sier Ahlquist.

Den yngste han har anmeldt for vold, er en jente på 14 år. På grunn av alderen ble saken henlagt, men det er unntaket.

– Hvis jeg skal anmelde noen for vold, er mitt mål å få dem dømt til ubetinget fengsel, sier Ahlquist.

Lever med trusler

Trusler er også en del av hverdagen han gjerne skulle vært foruten, men det forekommer dessverre ofte.

– Vi får høre nesten hver eneste helg at vi skal dø, men opplever ofte at folk angrer på det de har sagt. Hvor alvorlig vi tar det, kommer an på måten det blir formidlet på. Kommer noen med trusler i edru tilstand, er det grunn til å ta det alvorlig, sier Ahlquist.

I situasjoner der noen opptrer truende og aggressivt, er det viktig å leses situasjonen for å unngå at det eskalerer, forklarer Alquist.

– Vi går ikke helt hodeløs inn i en slik situasjon. Vi er nødt til å tenke på hvordan vi står, går og snakker. Noen ganger er det nok til å unngå bråk, sier han.

Stadig mer vold

– Det er biting, slåing, sparking og spytting. Situasjonen oppstår ofte i forbindelse med arrestasjon eller innsetting på politihuset, sier leder av Politiets Fellesforbund Troms, Karl Karlsson.

Han ser med bekymring på en utvikling der politiets tjenestemenn jevnlig utsettes for vold og trusler på jobb.

– Det har vært en utvikling der vi ser at respekten for autoriteter forsvinner. Men det er noen grupper som har lavere terskel enn andre for å gå løs på politiet. Saker som involverer psykiatri, rusproblematikk eller svært unge lovbrytere går igjen, sier Karlsson.

Trusler er nesten like vanlig som vold. Karlsson har selv opplevd å bli truet. Truslene var også rettet mot familien hans, noe som dessverre ikke er uvanlig. Etter en ransaking av Hells Angels lokaler i fjor, opplevde en annen tjenestemann å finne manipulerte, pornografiske bilder av seg selv og sin kone på nett. Tjenestemannen mottok også e-poster med truende innhold.

– Det var en hevn rettet mot familien hans. Det var en belastende sak, som ble fulgt godt opp av politidistriktet. Det ble satt inn beskyttelsestiltak overfor familien, noe som er rutine i slike saker, sier Karlsson.

Verst i julebordsesongen

Julebordsesongen er i full gang. Av erfaring vet politiet at de går en krevende tid i møte. Før året er omme, vil trolig flere politifolk få oppleve vold og trusler.

– Spesielt i julebordsesongen ser vi at folk feildoserer inntaket. Da hender det ikke sjelden at de tar ut sin frustrasjon på politiet, sier Karlsson.

Alle saker der politiet blir utsatt for vold, blir anmeldt. Ute i felten gjør politiet det de kan for å forebygge, men det er ikke alltid like lett.

– God bemanning hjelper, men man er også nødt til å tenke risiko i kontakt med ustabile mennesker. Det som er problemet, er at volden ofte skjer veldig fort. Da rekker man ikke å trekke seg unna, eller sette seg til motverge, sier Karlsson.