Begge de siktede anker varetektskjennelsen

Både datteren (38) til den avdøde Asbjørn Marelius Hansen (66) og hennes samboer (42) anker gårdagens varetektskjennelse.
nyheter

Den siktede kvinnens forsvarer, advokat Ida Munch-Ellingsen, forteller at hun har vært i kontakt med sin klient i dag, og de har blitt enige om å anke kjennelsen om to ukers varetektsfengsling.

LES OGSÅ: Ble drept på julebesøk

- Jeg kan ikke si noe annet enn at vi forhåpentligvis sender anken på mandag, men jeg vet ikke hvor lang behandlingstiden vil være, sier hun.

Ifølge Munch-Ellingsen erkjenner kvinnen ikke straffeskyld, og begjærer seg dermed løslatt.

Vil òg anke

Mannen som også er siktet for drap eller medvirkning til drap på den 66 år gamle Asbjørn Marelius Hansen på julaften, akter også å anke kjennelsen. Han fikk etter fengslingsmøtet fire ukers varetekt, da politiet ifølge mannens forsvarer, advokat Ken Olav Warth, anså risikoen for bevisforspillelse som stor.

LES OGSÅ: Mann (42) får fire ukers varetekt

Den siktede og Warth har vært i kontakt med hverandre over telefon i dag, og har sammen gått gjennom kjennelsen.

- Han vil anke avgjørelsen, og vil begjære seg løslatt. Han mener selv at grunnlaget for fengslingsvilkårene ikke er oppfylt, da med tanke på faren for at han skal forspille bevis i saken, opplyser Warth og fortsetter:

- Han mener altså at det ikke er noen risiko for det.

Ifølge Warth vil anken skrives i løpet av helgen, og leveres til Nord-Troms tingrett på mandag.

- Det spørs når politiet klarer å inngi et anketilsvar, noe som må skje før anken sendes videre til Hålogaland lagmannsrett, hvor den skal behandles, forklarer Warth.

Det er altså usikkert hvorvidt mannen vil få svar på sin anke før nyttår.

Tidligere utilregnelig

Den siktede mannen ble i februar kjent utilregnelig da han i Nord-Troms tingrett sto tiltalt for flere tyverier og dokumentforfalskning. Warth forteller at dette ikke er noe de har snakket om i løpet av dagen i dag, men nok vil være en tråd som vil bli tatt opp ved et senere tidspunkt.

LES OGSÅ: Ble kjent utilregnelig

- Jeg har ikke snakket med politiet om dette ennå, men det vil nok oppnevnes to sakkyndige i saken, sier Warth.