Disse kan bli erstattet av SMS

Vurderer andre løsninger for å varsle befolkningen.
nyheter

Onsdag klokken 12.00 durte Sivilforsvarets tyfonanlegg over hele landet, og det var signalet "Viktig melding, lytt på radio", som ble utløst. Det ble løst ut som en test av anlegget, og til tross for at anlegget ble bygd ut i en annen tid, er det fremdeles den eneste måten myndighetene kan varsle befolkningen på.

– Dette er en enkel og driftssikker teknologi. Vi vet at vi er sårbare på strøm- og telebortfall, så det å ha denne type løsninger i bakhånd kan være en klok og en billig investering også i framtida, sier avdelingsdirektør Per Kristen Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), til NRK.

Likevel finnes det andre løsninger sim er prøvd ut i andre land. Et system som bruker mobilnettet for å varsle befolkningen fungerer slik at politiet kan sende ut SMS til alle som befuinner seg i et krisemoråde.

– Vi tror dette kan redde liv. Man kan bli mer effektive og nå folk med den informasjonen de trenger, når de trenger den, sier Knut Sjøbakk Allum, administrerende direktør i Unified Messaging Systems til NRK.

 Norske myndigheter er kjent med den nye teknologien, men velger fortsatt å stole på det gamle signalanlegget på grunn av økonomi.

– Som et landsomfattende varslingssystem vil dette bli for kostbart i forhold til de ytterst få gangene det vil være behov for denne type varsling, sier Brekke i DSB.

Han avviser likevel ikke at endringer kan komme.

– Vi tror kombinasjonen av et sms-system og et nasjonalt tyfon-anlegg som vi har i dag vil være et godt verktøy for politiet hvis det skulle bli behov for det.