Må håndtere flere nabokrangler

Pågangen til Konfliktrådet i Troms er økende, spesielt på direkte henvendelser knyttet til blant annet nabokrangler.

Arna Beate Hansen er leder for Konfliktrådet i Troms og kan rapportere om en økning i antall saker i 2013.  Foto: Marius Hansen

nyheter

Det viser tall fra 2013, der konfliktrådet måtte håndtere totalt 226 saker, fordelt på 91 sivilsaker og 135 straffesaker.

- Det er en fordobling i antallet saker som kommer direkte fra publikum. Disse sakene domineres av økonomiske forhold og nabokonflikter. I forhold til 2012 har Konfliktrådet i Troms hatt en oppgang i antall saker på 12 prosent, fremgår det av en pressemelding fra Konfliktrådet i Troms.

Forsoning

Vold, mobbing/trusler, naskeri og nærmiljøkonflikter dominerer statistikken. 

- Erfaring viser at personlige møter ofte fører til ansvarliggjøring, forståelse og dermed avtale partene imellom. Avtalene som inngås i konfliktrådet dreier seg om økonomisk erstatning, arbeid som skal utføres eller at partene snakker sammen og inngår en forsoningsavtale, skrives det videre i pressemeldingen.

De 135 straffesakene fra politiet betyr en økning på 33 prosent sammenlignet med 2012.

- Vi ser en økning i antall saker som omhandler mobbing, ærekrenkelse og trusler og vi ser en økning i saker med naskeri og det er flere saker med alvorlig vold.

Færre unge

Det er samtidig henvist langt færre saker med unge under 15 år i 2013 enn tidligere. Når det gjelder oppfølging av unge lovbrytere i oppfølgingsteam så har konfliktrådet i Troms i 2013 fulgt opp syv ungdommer.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter