Dubai- og Moskva-fly over Tromsø

Disse flyene til Koskva og Dubai fløy nærmest vinge mot vinge på Tromsø-himmelen.

Her flyr flyene til Dubai og Moskva vinge ved vinge over Tromsø.  

nyheter

Tirsdag mottok iTromsø en henvendelse fra vår leser Eva Hansen.

- Tirsdag klokken 12.55 tok jeg dette bildet fra Fagereng. Det er to fly som har kondensstriper etter seg og som var et vakkert skue på himmelen. Det jeg imidlertid lurer på, er følgende: 1. Hvilke fly dreier det seg om? 2. Er ikke avstanden imellom flyene farlig kort? Hva er sikkerhetsmarginen i luften?, skriver Hansen.

Vi tok saken og ringte først til flytårnet på Langnes.

– Dette er fly som passerer veldig høyt og som vi registrerer er der, men som vi ikke snakker med, sier flygeleder Tarjei Bakkelund og henviser oss videre til Kontrollsentralen i Bodø som regulerer flytrafikken mellom Møre og Svalbard.

– Jeg tør ikke si med sikkerhet hvilke fly dette dreier seg om da det er stor internasjonal trafikk over Tromsø på denne tiden, sier supervisor Stein-Erik Finnvolden i Bodø, men mener det kan dreie seg Aeroflots rute fra Moskva til Los Angeles og Emirates rute til Dubai.

Når det gjelder avstanden flyene imellom har han følgende forklaring.

– Det er vanskelig å vurdere avstanden mellom fly fra bakken, og når det er klarvær som nå blir kondensstripene gjerne hengende igjen slik at det ser ut som om de er på kollisjonskurs.

Ifølge Finnvolden skal minste avstand mellom to fly være på 1000 fot, det vil si vel 300 meter. Dette reguleres selvfølgelig av internasjonale forskrifter.

– Når det gjelder fly i samme retning og på samme høyde skal avstanden være 5 nautiske mil, det vil si 10 kilometer, opplyser Finnvolden.

For «flyspottere» kan iTromsø anbefale nettsiden Flightradar24.com som gratis viser flytrafikken over Tromsø i mer eller mindre sanntid.