Brenner et blått lys for rød hane

Arkitektfirmaet bak brannstasjonen setter foten ned for en ti meter høy hane på toppen av bygget.

SIER NEI: Kunster Marit Bockelie ønske om å forære Tromsø kommune en mosaikk av Den røde hane på solsiden av branntårnet kan se ut til å gå i vasken etter at arkitekten satte seg på bakbeina. Dermed ser det ut til at brannsjef Nils Ove Sollid ikke får noen mosaikk-hane i toppen av tårnet. 

nyheter

For et par uker siden skrev iTromsø at kunstner Marit Bockelie ønsket å utstyre tårnet til brannstasjonen med en ti meter høy rød hane i mosaikk — som er symbol på flammer og brann.

– Jeg har vært i kontakt med kommunen flere ganger de siste årene, og de har sagt at de gjerne vil ha hanen, men at de har manglet penger. Men nå har jeg fått en sponsor som betaler for hele greia, så nå er det opp til kommunen om de vil svare ja eller nei. Og det kan jo ikke være så vanskelig, sa Bockelie entusiastisk den gang da.

Vil finne løsning

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen er klar på at han stiller seg positiv til at prosjektet blir realisert, etter at en sponsor har sagt seg villig til å gå inn med 500.000 kroner for å finansiere gigantmosaikken.

– Jeg er positiv til en slik utsmykning, men foreløpig er situasjonen den at arkitekten som står bak brannstasjonen ikke er positiv til dette, forklarer han.

Ifølge byrådslederen fremgår det av åndsverkloven at arkitekten må gi sitt samtykke i slike tilfeller.

– Vi jobber imidlertid med å finne en løsning på dette slik at prosjektet kan realiseres, avslører Hilmarsen.

– Vil ødelegge tårnet

Det er det Oslo-baserte arkitektfirmaet Stein Halvorsen AS som har tegnet brannstasjonen. Der har de lite til overs for kunstforslaget.

– Det er et pussig forslag. Slik vi ser det er tårnet og brannstasjonen en skulptur nok i seg selv. Vi mener bygget vil tape seg med en slik utsmykning, forklarer daglig leder og eier i arkitektfirmaet, sivilarkitekt Stein Halvorsen.

Han ser det dermed ikke som sannsynlig at Tromsø kommune klarer å overtale arkitektfirmaet til å gi deres samtykke til en mosaikk-hane.

– Jeg er som sagt ingen tilhenger av dette forslaget. Det vil ødelegge tårnet, mener Halvorsen.