Krever millionerstatning

Beboerne i Pir 2 på Tomasjordnes krever nesten 1,2 millioner kroner fra utbygger.

SAKSØKERNE: Eierseksjonssameiet Tomasjordnes, her representert med styret, krever erstatning for feil og mangler i fellesarealene på Pir 2 på Tomasjordnes. Fra høyre: Advokat Bjørn Arne Jakobsen, styreleder Gunhild Johansen, Edna Therese Olsen, Martin Mikal Nilsen, Mona Hennie Olaisen og Mai-Britt Hansen. Dette bildet er fra tingretten i 2014.  Foto: Trond Haakensen

SAKSØKT: Eiendomsgruppen Nord-Norge og daglig leder John Angelsen (til høyre) avviser de fleste kravene fra sameiet. Her sammen med selskapets prosessfullmektig, advokat Oddmund Enoksen.  Foto: TROND HAAKENSEN

Tvistesak i Nord-Troms tingrett
  • Saksøker: Eierseksjonssameiet Tomasjordnes
  • Bakgrunn for søksmål: Feil og mangler ved Pir 2, spesielt vannlekkasjer, i fellesarealer
  • Saksøkt: Eiendomsgruppen Nord-Norge AS
  • Prosessfullmektiger: Advokatene Bjørn Arne Jakobsen og Oddmund Enoksen
  • Rettens formann: Tingrettsdommer Sverre Martens
  • Sakkyndige meddommere: Jørgen Buø og Kim Dahl
nyheter

Tvistesaken som startet i Nord-Troms tingrett i går omfatter i hovedsak krav om erstatning etter gjentatte vannlekkasjer i sameiets felleslokaler og garasje.

Pir 2 ble overdratt høsten 2005.

– Dette er mangler som vi har påpekt siden innflyttingen — og som vi nå håper vi skal få satt et endelig punktum for, sier nåværende styreleder i Eierseksjonssameiet Tomasjord, Gunhild Johansen, til iTromsø.

Bak millionsøksmålet mot Eiendomsgruppen Nord-Norge AS — tidligere EG Bygg Tromsø AS — står rundt 40 leilighetseiere i sameiet.

– Det renner vann inn

De første klagene på vannlekkasjer kom allerede kort tid etter at beboerne flyttet inn i Pir 2.

– Opp gjennom årene har utbygger erkjent mangler og skader. De har stadig sagt at de skal ordne opp og holdt oss «varme», men de har ikke utbedret feilene. Noen må stå ut løpet mot denne utbyggeren, og det har vi altså bestemt oss for å gjøre, sier Johansen.

Stevningen ble levert i 2012. Samme år møttes partene i Forliksrådet, uten å lykkes å komme til enighet.

Sameiet og utbygger er uenige både om de påpekte forholdene i søksmålet faktisk er mangler, om hvor store utbedringskostnadene i tilfellet er og om eierne har reklamert i rett tid.

– Faktum er at det renner vann inn i bygget. Å vite eksakt hvor det kommer fra er ikke enkelt, men det er naturlig å starte med det som skal hindre at vann kommer inn — nemlig taket, sa sameiets prosessfullmektig, advokat Bjørn Arne Jakobsen, i tingretten i går.

Under 100.000 kroner

Daglig leder John Angelsen i Eiendomsgruppen Nord-Norge ønsker ikke å kommentere saken mens den går for retten, men påpeker at saken er blitt ni år gammel.

– Vi mener utbedringskostnadene for de manglene som forekommer er under 100.000 kroner. Vi mener videre at en del krav er foreldet og at det er reklamert for sent, sier Eiendomsgruppens prosessfullmektig, advokat Oddmund Enoksen, til iTromsø.

Det er satt av tre dager til rettssaken. Retten skal onsdag på befaring ved Pir 2.