Fiskerihavna må bli større

Det er et stort behov å ha en bredere og større havn på Sommarøy.

TRENGER STØRRE HAVN: Styremedlem i Brensholmen-Sommarøy Utviklingslag, Oddmund Bakkevoll (60) mener det er en nødvendighet å få større havn på Sommarøy. 

nyheter

Kystverket vil starte opp å jobbe med dette neste år.

Brensholmen-Sommarøy Utviklingslag mener at det er nødvendighet å ha større havn for at større fartøy skal kunne bruke Sommarøy-havna.

– Prosjektet er vedtatt i Kystverket. Det mangler bare penger fra Samferdselsdepartementet for å få det sett i gang, sier Oddmund Bakkevoll, styremedlem i utviklingslaget.

Sannsynligvis

Båtene blir større og større og havna i Sommarøy sliter med å ta imot båter av en viss størrelse.

– Derfor er vi nødt å mudre fiskerihavna. Innseilingsforholdene skal også forbedres, legger Oddmund Bakkevoll til.

Bakkevoll sier at arbeidet sannsynligvis skal starte opp neste år.

– Men det er ikke sikkert ennå. Det står på penger. Dette er noe utviklingslaget har jobbet for, sier han.

Prioriteringsliste

Vedtak om større havn på Sommarøy er gjort hos Kystverket og er nummer én på deres prioriteringsliste.

– Havneprosjektet på Sommarøy skal starte opp i 2015, sier Arve Andersen, avdelingsleder for plan – og kystforvaltningsavdelingen i Kystverket Troms og Finnmark.