Vil at hele verden benytter Tromsø-teknologi

Da kundene begynte å svikte på grunn av at de ikke ønsket produkter laget med eksisterende teknologi, måtte Amendor utvikle den nye teknologien selv. Nå er målet at hele verden skal benytte seg av den.

GÅR FOR VERDENSHERREDØMME: Svein-Tore Griff With har som mål at H5P-teknologien skal bli standard for alle nettsider som benytter seg av rikt innhold. 

nyheter

-Flere av kundene våre ga oss tilbakemelding at de ikke ønsket produkter laget i flash-teknologien, og de hadde heller ikke noe godt svar på hva de synes vi skulle bruke, sier With til iTromsø.

Rikt innhold

Sammen med selskapets øvrige tre ansatte utviklet han derfor H5P-teknologien (Html5-pakke) som han skal presentere på årets TAG-IT-konferanse som finner sted i Tromsø den 12.-13 – februar.

– Med H5P kan man lage såkalt rikt innhold for nettsider som i dag ikke fungerer på iPhone og iPad. Vår teknologi fungerer nemlig uavhengig av plattform, forklarer With.

Med rikt innhold menes innhold som er mer levende enn vanlig tekst og bilder, som for eksempel spill, tester og simuleringer. With synes at innhold på nettet var mer levende før, og at inntoget av mobile enheter som ikke støtter flash har ført til at det lages mindre rikt innhold. Det medfører statiske bilder og presentasjoner, der man kunne hatt løsninger som rikere opplevelser.

Gode tilbakemeldinger

– Vår teknologi gjør det lettere å lage nettsider med rikt innhold, og da vil webopplevelsen også bli rikere, sier With.

Teknologien er allerede i bruk og solgt til Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som allerede har laget over tusen sider med H5P-teknologien.

Tilbakemeldingen fra utlandet har vært god, og Amendor ble da også valgt ut til å delta på CONNECTs arrangement Connect2Capital i Gøteborg. CONNECT er et internasjonalt bedriftsnettverk som fremmer innovasjon ved å koble vekstselskap med kompetanse og kapital.

Felles løsning

– Da var det flere investorer som tok kontakt med oss. Selv om det er en lang vei fram kan det da altså være mulig med investormidler, forklarer With.

Med slike midler kan det nylig opprettede selskapet Joubel som Amendor har startet sammen med IT-selskapet Cerpus i Vesterålen, legge opp til en helt annen fart.

– Målet vårt er jo at alle nettsider i verden som benytter seg av rikt innhold skal benytte vår standard, sier With.

I tillegg til Cerpus har With også fått med seg Kim Daniel Arthur som sitter i Joubels styre.

– Kim Daniel Arthur er jo et kjent navn, men han er først og fremst dyktig. Et ordentlig multitalent som bidrar aktivt til utviklingen av selskapet, forklarer With.

Nå ser han fram til å presentere teknologien på TAG-IT.

– På TAG-IT håper vi at flere kan få kjennskap til oss, slik at flere vil ta teknologien i bruk. Det ser ut til at da vi løste et problem for oss selv, løste vi det samtidig for veldig mange andre, avslutter With.