Samer opplever mer mobbing

- Dette er dramatiske tall.
nyheter

Ifølge en doktorgradsavhandling skrevet av Ketil Lenert Hansen ved Universitetet i Tromsø — Norges arktiske universitet opplever flere samer at de utsettes for diskriminering enn etniske nordmenn.

Avhandlingen slår fast at 35 prosent av samene opplever diskriminering, mens tallet øker til 50 prosent for samer bosatt utenfor kjerneområdene.

LES MER: Sameavtalen vedtatt mot 13 stemmer

10 ganger flere

– Mens 3,5 prosent av den norske majoritetsbefolkningen føler seg utsatt for diskriminering, er tallet for samisktalende samer på hele 35 prosent. De samene som bor utenfor de definerte samiske språkområdene har det verre, her opplever halvparten å ha blitt diskriminert. I tillegg opplever samer å bli mobbet dobbelt så ofte som majoriteten det siste året. Dette er dramatiske tall, sier forsker, Ketil Lenert Hansen hos Senter for samisk helseforskning, til Universitetet i Tromsø.

Depresjon

Ifølge Hansen kan konsekvensene av diskriminering føre til flere helsemessige utslag. Slike utslag kan manifestere seg i form av høyere psykisk stressnivå i form av depresjon og angstsymptomer.

Hansens doktoravhandling er basert på en omfattende helse – og levekårsstudie i områder med samisk og norsk bosetning. 12.265, samer, kvener og majoritetsnordmenn, i området fra Sør-Trøndelag til Finnmark deltok i spørre – og helseundersøkelsen.

LES MER: - Vi føler oss dolket i ryggen