Fikk utdelt likeverdspris

Arbeidsprosjektet Slottet fikk pris av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) i Tromsø.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Arbeidsprosjekt Slottet er et samarbeidsprosjekt mellom Omsorgstjenesten Langnes og Bydrift. Tirsdag mottok de Likeverdsprisen fra  Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) i Tromsø, skriver Tromsø kommune på sine nettsider.

– De viser at det er mulig for alle mennesker å delta i arbeidslivet. Prosjektet legger vekt på at alle mennesker opplever glede og mestring ved å utføre meningsfulle oppgaver, sier leder Anita Engen, til kommunen.

I slutten av januar fikk Slottet også besøk av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, som ville vite mer om ordningen.

– Vi trenger slike arbeidsplasser for mennesker i en sårbar situasjon. Effekten av arbeidet som disse menneskene gjør er helt enorm. Jeg synes det er spennende å se at flere får et godt tilbud, sier Eriksson.

Jobbtilbudet gir arbeid som inkluderer alt fra skogsarbeid til bilvask, vedproduksjon, snømåking, male- og snekkeroppdrag og transportoppdrag.

– Alle vet hvor viktig det er å ha noe å stå opp til hver dag. Vi kan beundre de ansattes arbeidsmoral. De er sjelden syke, og utfordrende atferd har blitt redusert betraktelig, sier arbeidsleder Terje Johansen, til kommunen.