Is i rubben for Arctic Center

Striden mellom utbyggerne av Arctic Center og grunneierne fortsetter.

ARCTIC CENTER: Slik så planene på Arctic Center ut i 2003. Foto: Are-Martin Sandvik. 

TROR PÅ FORTGANG: Styreleder i Arctic Center, Knut Wilhelmsen, sier at de siste innsigelsene kun har til hensikt å trenere byggeprosessen. — Vi har garantert overfor kommunen at vi vil oppfylle reguleringsplanen, sier han. Foto: Ronald Johansen 

GODKJENTE EKSPROPRIERING: For ganske nøyaktig ett år siden fattet byrådet vedtak om å gå for ekspropriering av grunnen til Arctic Center. Her fra pressekonferansen med Visit Tromsøs Victoria Bakken, finansbyråd Line Fusdahl, byrådsleder Øyvind Hilmarsen og næringsbyråd Jonas Stein. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Ifølge grunneiernes advokat, Fredrik Holth hos advokatene Wellies i Drammen, har utbyggerne endret planene for Arctic Center slik at de ikke lenger er i tråd med den vedtatte reguleringsplanen for området.

Ifølge Holth er det tre ting som stikker seg ut

Heisetrekkene er ikke koblet sammen, noe som vil føre til omfattende naturinngrep.

Selve konseptet for Arctic Center er endret sammenlignet med det som lå til grunn for reguleringsplanen

Konseptplanen som ble laget for snart 15 år siden er utdatert, og vil ikke være realistisk å gjennomføre.

Les også: Tidslinje for Arctic Center.

Vil gjøre om vedtak

De tre forholdene gjør at det må lages en helt ny reguleringsplan, og at hele prosessen må kjøres på nytt — og det må i tillegg gjennomføres en konsekvensutredning, mener advokaten.

Dette er ifølge Holth med på å gjøre en ekspropriering umulig.

«Reguleringsplanen har så mange uklarheter knyttet til seg, både faktisk og rettslig, at den ikke gir rettslig grunnlag for å fatte et ekspropriasjonsgrunnlag», skriver Holth i et brev til Tromsø kommune.

Dette blir kontant tilbakevist av styreleder i Arctic Center, Knut Wilhelmsen.

– Innsigelsene fra dem er bare et forsøk på å trenere den videre prosessen. Jeg kan ikke tenke meg at dette får noen konsekvenser for den videre prosessen rundt alpinsenteret, sier han.

Gammel og feil skisse

Han mener at grunneiernes advokat fremmer argumenter som ikke har hold i virkeligheten.

– De har hengt seg opp i en arbeidsskisse som vi har avskrevet for lenge siden — nettopp fordi den ikke var i tråd med reguleringsplanen, sier Wilhelmsen.

I etterkant av innsigelsene fra grunneiernes advokat har kommunen bedt om avklaringer fra Arctic Center. Dette er blitt sendt inn, sier styrelederen.

– Vi har garantert overfor kommunen at vi skal gjennomføre planene i henhold til reguleringsplan, sier Wilhelmsen.

Tror på rask fortgang

Ifølge ham er det ingenting som tilsier at prosessen med å få bygget Arctic Center skal kunne hindres.

– Kommunestyret har vedtatt en reguleringsplan, vi har undertegnet en utbyggingsavtale med byrådet, og det er vedtak om å gjennomføre en ekspropriering, sier Wilhelmsen.

– Når kan Arctic Center stå ferdig?

– Det er umulig å si. Det er opp til kommunen som skal gjennomføre en ekspropriering først — deretter kan vi begynne med utbyggingen, sier Wilhelmsen.