Fakta om Arctic Center

nyheter

Arctic Center

Arctic Center AS har et område på 8.000 mål som er regulert til alpinanlegg, hotell og konferansesenter.

Området er lokalisert i Håkøybotn på Kvaløya. Anlegget skal være et helårig opplevelsessenter.

Alpindelen dekker størsteparten av den sørøstlige delen av fjellet Lille Blåmann.

Det er avsatt et areal på nærmere 150 dekar til hotellformål. Samlet bygningsmasse vil kunne utgjøre inntil 8.800 kvadratmeter.