Arctic Center

Dette har skjedd
nyheter

1978 De første skissene på et kurs – og konferansesenter presenteres.

1980 Et alpinanlegg inn i planene.

1985 Selskapet Arctic Center AS opprettes.

1986 Reguleringsplanen for Håkøybotn vedtas av kommunestyret

1988 Etter flere innsigelser og behandling i fire departementer, stadfester miljøverndepartementet reguleringsplanen.

1988-2001 Flertallet av grunneiere slutter seg til planene om Arctic Center og blir aksjonærer i selskapet.

2001 Kommunen gjør et enstemmig prinsippvedtak om at ekspropriering kan gjennomføres om noen grunneiere motsetter seg planene.

2001 — 2008 Detaljreguleringsplanen for Håkøybotn starter. Dette tar 6-7 år.

2008 Detaljplanene for Håkøybotn godkjennes av miljøverndepartementet.

2008-2013 Én grunneier motsetter seg fortsatt å gå med på et reiselivsprosjekt i Håkøybotn.

2013 Byrådet vedtar å ekspropriere eiendommer i Håkøybotn.