Disse får halv mill. til frivilligarbeid

Byrådet vil dele ut en halv million kroner til frivillig arbeid for vanskeligstilte.

GLAD FOR STØTTE: Asbjørn Larsen (til venstre) er fornøyd med at Rio og Kafé X får støtte til arbeidet med tidligere rusmisbrukere. Her sammen med byråd Kristoffer Kanestrøm (FRP). 

nyheter

Pengene vil deles ut til i alt 16 grupper og organisasjoner som driver med arbeid mot økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Disse får støtte på mellom 2.000 kroner og 140.000 kroner.

Mest penger får Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio) til å drive Kafé X.

– De 140.000 kronene er livsavgjørende for oss slik at vi kan holde åpent seks dager i uka. Det er også veldig positivt at vi får støtten så tidlig på året — i fjor fikk vi ikke støtte før i september, sier Asbjørn Larsen, daglig leder for Rio og Kafé X.

Det er med på å gjøre hverdagen mer forutsigbar, sier han.

Hadde håpet på mer

Rio hadde i utgangspunktet søkt om å få 200.000 kroner — men fikk altså ikke hele beløpet.

– Hadde vi fått hele beløpet ville vi kunnet utvide åpningstiden til det vi hadde tidligere. Nå må vi gjøre det beste ut av situasjonen, sier Larsen.

Søsterorganisasjonen Marborg får også en større sum — 70.000 kroner. De hadde søkt om 200.000 kroner til oppfølging og ettervern for tidligere rusmisbrukere.

Kirkens Bymisjon får 75.000 kroner til julefeiring for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

– Vi synes det gjøres veldig mye godt frivillig arbeid i Tromsø, og vi i byrådet er veldig takknemlig for den innsatsen som blir gjort for byens vanskeligstilte, sier omsorgsbyråd Kristoffer Kanestrøm (FRP).

Prioriterer rusarbeid

Det kom inn til sammen 20 søknader om pengestøtte. Kanestrøm sier at det har vært vanskelig å velge ut hvilke tiltak som skal få støtte, men at det har vært et uttalt mål å gi penger til dem som jobber med rus.

– Byrådets har villet prioritere arbeidet som er relatert til rus og psykiatri. Det har vært et politisk ønske fra vår side, sier Kanestrøm.

Andre mottakere er

Tromsø Røde Kors som får støtte til to prosjekter — 52.000 kroner til drift av deres frivillighetssentral, og 50.000 kroner til arbeid blant byens eldre.

Karmas klubb Tromsø — 20.000 kroner til sosiale tiltak for eldre

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser — 20.000 kroner til kurs og temakvelder

Jusshjelpa i Nord-Norge — 15.000 kroner til informasjonsarbeid