Planter med overlevelsesinstinkt

Klimaendringene truer arktiske blomster. Nå viser det seg at arktisk-alpine planter kan flytte på seg dersom temperaturene blir for høye.
nyheter

Stipendiat Kristine Westergaard ved Fagenhet for botanikk ved Tromsø Museum, Universitetsmuseet (TMU), er en av forfatterne i en internasjonal forskergruppe som fikk publisert artikkel i Science 15. juni 2007. I artikkelen viser de til at arktiske planter vil kunne overleve en varmere klima, fordi de har evnen til å spre seg over lange avstander til mer vennlige, og kalde områder. Det skriver Tromsøflaket.

Skjer hyppig

– Tidligere har man trodd at slik langdistansespredning skjer svært sjelden, men vi viser i denne artikkelen at dette er noe som skjer hyppig. Dette er gode nyheter for de arktisk-alpine plantene nå i disse klimaendringstider - det viser seg at de har muligheten til å spre seg til andre områder dersom økte temperaturer gjør levestedet deres ulevelig, sier Westergaard i en pressemelding fra TMU.

Ved hjelp av DNA-analyse har forskergruppa undersøkt over 4400 individer av 9 forskjellige arktisk-alpine karplanter, og sett på hvor godt de sprer seg over lange avstander til Svalbard.

Spres hundrevis av mil

Forskerne fant genetiske mønster som viste at plantene de så på Svalbard kom dit fra Russland, Grønland og andre arktiske regioner hundrevis av mil unna. Svalbard har blitt kolonisert av slike planter med jevne alt ettersom hvordan klimaet hadde endret seg.

Plantfrøene forflytter seg over lange avstander ved hjelp av sterke arktiske vinder, drivved, isflak og fugelavføring. Selv om dette er godt nytt for mange planter som ellers hadde vært utrydningstruet er det fortsatte ett viktig tankekors igjen.

– Spørsmålet nå er vel om det er igjen noen steder de kan leve dersom det blir et varmere Arktis, sier Westergaard.

Det er to problemer som kan oppstå: Klimaet kan bli for varmt også i Arktis slik at plantene ikke trives. Og smelting av havisen kan gjøre det mye vanskeligere for frøene å forflytte seg.