Vil ha debatt om parlamentarisme

En samlet politisk opposisjon og en rekke fagforeninger i Tromsø kommune vil ha en kritisk gjennomgang av parlamentarismen i Tromsø.

INVITERER TIL MØTE: Parlamentarismen i Tromsø skal under lupen når den samlede opposisjonen pluss brorparten av fagforeningene i kommunen inviterer til debattmøte, forteller Kristin Røymo i Arbeiderpartiet. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

VIL BESTEMME MER: Gunhild Johansen, SV, vil ha større innflytelse over de politiske prosessene i kommunen. Hun mener at byrådets makt i dag blokkerer for politisk debatt.  Foto: CHRISTER PEDERSEN

INNLEDER: Marcus Buck på Universitetet i Tromsø skal innlede folkemøtet og debatten om parlamentarisme. Foto: Tor Farstad  Foto: Tor Farstad

INVITERER TIL MØTE: Parlamentarismen i Tromsø skal under lupen når den samlede opposisjonen pluss brorparten av fagforeningene i kommunen inviterer til debattmøte, forteller Kristin Røymo i Arbeiderpartiet. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Det sier Kristin Røymo, gruppeleder i Arbeiderpartiet i kommunestyret.

– Nå har vi hatt to og et halvt år med erfaringer fra parlamentarisme i Tromsø. Det er noen områder som fungerer, men samtidig så har vi områder der det overhodet ikke fungerer, sier Røymo.

SVs Gunhild Johansen er en av politikerne som ønsker en kritisk gjennomgang av byparlamentarismen i Tromsø.

Hun reagerer spesielt på at kommunestyret og de forskjellige komiteene i kommunen ifølge henne er spilt over sidelinja av et byråd som har fått mye mer makt enn tilsvarende i byer som Bergen og Oslo.

Udemokratisk

– I dagens system kan byrådet omstille hele kommunen uten å ha en debatt på forhånd — så stor er deres makt i dag.

– Det er det minst demokratiske systemet som er i Norge i dag. Når byrådet har bestemt seg i en sak — uten politisk debatt i forveien — er det hardt nær umulig å komme med innspill i etterkant, sier Johansen.

Både hun og Røymo mener at dagens Tromsø-parlamentarisme er for langtgående og at byrådet både har bukta og begge endene.

– Vi i Arbeiderpartiet er i utgangspunktet tilhengere av parlamentarisme, men vi kan ikke leve med et system som det vi har i dag. Vi må ta en diskusjon i partiet om vi skal fortsette å støtte parlamentarismen i Tromsø, sier Røymo.

De peker på at det nylig er gjennomført en undersøkelse i regi av Universitetet i Nordland om hvordan parlamentarismen fungerer i Tromsø, Oslo og Bergen, samt en del fylkeskommuner.

Dyrere for småkommuner

– Undersøkelsen viser at det er underskudd på debatt og konsensus, og at det er samlet for stor makt i byrådet, sier Johansen.

En annen konklusjon i førsteamanuensis Hans Petter Saxi kom fram til var at parlamentarisme blir dyrere i mindre kommuner enn i større.

I en kronikk i Kommunal Rapport skriver han:

«I store kommuner vil per-kapita-kostnadene til et kommuneråd bli langt mindre enn i en liten kommune. Høsten 2013 var det for eksempel 14 heltidspolitikere tilknyttet byrådet i Bergen. I Tromsø kommune var det 12. Når vi vet at innbyggertallet i Bergen er 270.000 og Tromsø er 70.000, så illustrerer dette hvor mye dyrere styringssystemet er pr. innbygger i Tromsø sammenlignet med Bergen».

Buck innleder

– Det undersøkelsene viser er noe vi vil drøfte på møtet, sier Røymo.

Tirsdag kveld inviterer derfor Ap, SV, Rødt og Senterpartiet til folkemøte sammen med de fleste fagforeningene i kommunen.

– Vi har også invitert professor Marcus Buch til å holde en innledning om parlamentarismen i Tromsø, forteller Røymo.

- Opposisjonen er fraværende 

Rolleiv Lind (H) og Jan Blomseth (FRP) mener det ikke er mangel på debatt med parlamentarismen. 

Jan Blomseth, gruppeleder i Fremskrittspartiet i kommunestyret, mener at opposisjonen er for fraværende i Tromsø.

- Da vi innførte parlamentarismen i Tromsø stemte også Arbeiderpartiet for dette. Det er en helt annen måte å handle på enn tidligere, det merker vi alle, sier Blomseth.

- En pris man må betale for parlamentarismen er at Byrådet får bestemme mer, legger han til.


- Klarer ikke skape debatt

Røymos (AP) og Johansens (SV) uttalelse om mangel på debatt, skyldes partiene selv, mener Blomseth.

- Opposisjonen i Tromsø er nesten helt fraværende. Dersom de mener det er mangel på debatt, må det skyldes opposisjonen. De klarer ikke å skape debatt og da nytter det ikke å skylde på de i posisjon, sier Blomseth.

 Videre mener han at opposisjonen ikke har lyktes med å reise de store sakene.

 Det at styringsformen skal være dyrere pr. innbygger i Tromsø sammenlignet med Bergen, overrasker ikke Blomseth.

- Det er en selvfølgelig når vi ser i forhold til innbyggertallet. Arbeiderpartiet stemte selv for parlamentarismen og det hadde ikke blitt annerledes med dem i posisjon. Snarere tvert imot, mener han.


Delt ulempe

Onsdag skal det være en gjennomgang av erfaringer med parlamentarismen i kommunestyret. Rolleiv Lind, Høyres gruppeleder, stiller seg bak Blomseth uttalelser om en fraværende opposisjon.

- Jeg føler ikke det er mangel på debatt med styringsformen vi har, sier Lind.

 - Jeg syns derimot at vi har en svak opposisjon, legger han til.

 Det at det er dyrere med parlamentarisme i de små kommunene, mener Lind er en pris man må betale for styringsformen.

- Det er en delt ulempe som blir trukket fram i rapporten fra Universitetet i Nordland. Den måler ikke opp mot resultatet av at man har et byråd som kjører gjennom saker og beslutter på en rask og effektiv måte, sier Lind.