Direktør fra Tromsø

Tor Ingebrigtsen (43) ble i dag presentert som ny UNN-Direktør.
nyheter

Tor Ingebrigtsen (43) er nå fagdirektør i Helse Nord. Dit kom han for halvannet år siden fra jobb som leder ved Nevrokirurgisk avdeling på UNN. Han jobber i tillegg som professor ved universitet i Tromsø.

Ingebrigtsen er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø og i følge UNNs hjemmside ble han dr.med. i 1998 på et tema om håndtering av lettere hodeskader. Han er spesialist i nevrokirurgi.

Han har tidligere arbeidet ved Rikshospitalet, Narvik sykehus og i Narvik kommune.

Ingebrigtsen er født og bor i dag i Tromsø, men er oppvokst i Bardu. Han er gift og har tre barn.

I sine yngre dager jobbet Ingebrigtsen som journalist, blant annet i Nye Troms.

I tillegg til Tor Ingebrigsten var det fire andre søkere. To av disse var åpne søkere. Trinde Magnus som i dag er assisterende UNN-direktør og sjef for sykehusets kliniske avdelinger og Hebe Kvernmo, som er overlege ved ortopedisk senter Ullevaal sykehus i Oslo.