Raser mot byrådet

Ann Sissel Enoksen (Sp) stiller seg svært kritisk til at byrådet har vedtatt ekspropriasjon i Håkøybotn til fordel for Arctic Center.

EKSPROPRIASJON: Arctic Center kan bli en realitet i løpet av noen år etter byrådets vedtak om ekspropriere eiendom i Håkøybotn. Her er Vidleiv Johansen (til venstre), Karl Edvard Kristensen, Stein Hessen, Erling Bere og Jarle Lauritsen bak en tidlig modell av anlegget. 

KRITISK: Ann Sissel Enoksen (Sp) stiller seg svært kritisk til at byrådet har vedtatt ekspropriasjon i Håkøybotn til fordel for Arctic Center. 

UENIG: Byrådsleder Øyvind Hilmarsen 

nyheter

Det ble torsdag kveld kjent at et enstemmig byråd fattet vedtak om ekspropriasjon i området, da kommunen og grunneierne ikke har kommet til enighet etter en svært lang periode med uenigheter.

Enoksen var en av svært få som i fjor høst stemte mot vedtaket i kommunestyret.

– Jeg er helt rystet over dette. Hele forrige kommunestyreperiode, da Høyre, Venstre og Frp satt i opposisjon, var de meget store motstandere av ekspropriasjon i sin helhet. Nå er alt ute av kontroll, mener hun.

Les mer: Tromsø kan få alpinsenter

– Stjeler eiendom

Enoksen mener kommunen på denne måten stjeler eiendom fra private, for å gi den til andre private.

- Dette er en handlingsmåte man benytter når det er snakk om fellesskapets beste, for eksempel hvis man skal gjøre vedlikehold med rør eller asfaltering. I dette tilfellet er det snakk om å gi noens private eiendom til en annen privat aktør, og det vil på ingen måte gagne fellesskapet på en måte som gjør at dette er akseptabelt, forklarer hun.

Knut Wilhelmsen, styreleder i Arctic Center, understreker at det er snakk om en bruksrett av eiendommen, ikke ekspropriasjon av den.

Les mer: Arctic Center satt på vent

– Normalt i dag

- Det er ikke slik at vi skal overta eiendommen, men at det skal legges en trase her som folk skal få lov å kjøre i. I tillegg vil det bli satt opp to-tre master på eiendommen, som vil oppta 20 kvadratmeter hver. Det er altså ikke snakk om å overta eieretten til eiendommen, konstaterer han.

Han understreker at grunneiere skal bruke eiendommen som før.

- I andre alpinanlegg sørpå, som Trysil, Hemsedal og Oppdal, er dette en helt normal måte å gjøre det på. I disse områdene har faktisk beiteområdene blitt bedre etter at løypene er satt opp. I tillegg er det viktig å si at dersom eiendommen ikke kan brukes som før, er det vårt ansvar å gjøre ting som kreves for at det skal kunne gjennomføres, og vi skal også bekoste dette, sier han.

Les mer: Har planer for 750 boliger


– Dette vil gagne Tromsø

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) mener det fremtidige alpinanlegget vil komme alle innbyggere, samt næringslivet og reiselivet til gode.

- Ellers hadde vi aldri gått til dette skritt. For byrådet har det vært av avgjørende betydning at Artic Center skal komme alle til gode. Dette vil gi næringslivet og spesielt reiselivet store fremtidige muligheter, sier han.

Hilmarsen stiller seg også spørrende til påstanden om at Høyre var mot et slik vedtak tidligere. Ifølge byrådslederen har etableringen av alpinanlegget stått på Tromsø Høyres program lenge, også før valget.

Han viser videre til at det ikke er snakk om at byrådet stjeler eiendom.

- Alpinanlegg er lovlig eksproprieringsgrunn, og reguleringsplanen er lovlig vedtatt, slår han fast.