SJAKK-OL:

- Håper på det beste

Leder i Norges Sjakkforbund, Jøran Aulin-Jansson, var i dag på høring i finanskomiteen på Stortinget.
nyheter

Pengeproblemene til sjakk-OL i Tromsø (COT 2014 AS) er prekære. Da det forrige uke ble klart at de 15 millionene man har søkt om i ekstra bevilgning ikke kom med på revidert nasjonalbudsjett, økte spenningen ytterlige.

– Jeg har nå lagt fram våre synspunkt for finanskomiteen. Så må vi bare håpe at de forstår hvor mye vi trenger disse pengene, sier Aulin-Jansson til iTromsø.

Les mer: - Trenger pengene

Rekordmange påmeldte

I høringen redegjorde Aulin-Jansson, som også er nestleder i COT 2014 AS, for grunnen til manglende midler.

– Da vi sendte vår søknad ba vi om søknadsbeløpet i 2009-kroner, men har fått pengene i 2014-kroner. Bare dette har gitt en svekkelse på seks millioner kroner, sier Aulin-Jansson.

Enda et poeng som trekkes fram er at da søknaden ble sendt, var rekorden for påmeldte i sjakk-OL på 153 land.

COT 2014 i Tromsø har fått rekordmange 181 påmeldte nasjoner.

I Tromsø forsøker byborgeren Anne Marie Rosted å bistå sjakk-OL med en auksjon.

Les mer: Håper noen fortsetter auksjonen

Konsekvenser

Komitéleder Hans Olav Syversen (KrF) spurte sjakkforbundet Blant annet hva konsekvensene av en avlysning vil bli.

– Det er ufattelig dersom vi må avlyse, men likevel er faren der. Konsekvensene vil ramme omdømmet til både Tromsø kommune, Norges Sjakkforbund, og Norge, sier Aulin-Jansson.

– De manglende midlene har skapt stor usikkerhet rundt om i verden. Vi håper avgjørelsen om støtte kommer så snart som mulig.


Se video fra høringen her: Stortingets videoarkiv 20. mai