Tromsølag tildeles driftsstøtte

IL Blåmann og Kaldfornia Sportsklubb mottar til sammen 30.000 kroner fra Ishavskraftfondet.

Her, på Ersfjordeidet, er det planlagt å bygge skatepark. Nå har IL Blåmann fått tildelt 20.000 kroner for å gjennomføre dette.  

nyheter

Sammen med Troms idrettskrets har Ishavskraft etablert Ishavskraftsfondet som går til barne- og ungdomsidrett. De årlige tildelingene fra fondet er på 100.000 kroner.

Les også: Avslår søknad om skatepark

I år kom det inn 19 søknader i Troms.

– Årets tildelinger går til spennende prosjekter som har som intensjon å skape ny aktivitet.  Vi vet at midlene kommer godt med når ildsjeler og frivillige krummer nakken for å gi tilbud til sine medlemmer, sier organisasjonssjef i Troms Idrettskrets Sylvi Ofstad i en pressemelding.

– Vi brukte ikke lang tid på diskusjoner når vi møttes for å enes om årets tildelinger og spesielt gledelig er det å se at flere av prosjektene legger opp til involvering av de unge selv – det har vi stor tro på, sier markedsdirektør i Ishavskraft, Stig A. Hanssen.

IL Blåmann får 20.000,- til utvikling av skatepark på Ersfjordeidet. Kaldfornia Sportsklubb får 10.000,- til kjøp av utstyr til sin brytegruppe.

Les også: Rein stopper skatepark

IL Blåmann fikk innvilget støtte til å bygge Blåmann skatepark i Ersfjordbotn. Det var lagt vekt på at anlegget skal kunne gi et unikt tilbud til barn og unge som ønsker å skate, og at anlegget vil inngå som en del av resen av nærmiljøanlegget i bygda.

Les også: Overfylte skoler på Kvaløya

Kaldfornia sportsklubb holder til i Kaldfjorden og er en klubb med et bredt aktivitetstilbud for hele lokalmiljøet. Om vinteren har klubben fast trening i gymsal, og ønskr nå å utvide dette tilbudet til brytetreninger for barn og ungdom. Dette ser Troms idrettskrets og Ishavskraft på som et positivt tiltak for å aktivisere målgruppen. For å kunne starte opp dette trenger de egnet utstyr, og har derfor fått støtte fra Ishavskraftsfondet til å kjøpe inn dette.