Stilling ledig: Vikarierende fylkesmann

Fylkesmannsembetet i Troms blir ikke stående tomt selv om det er tre år til Elisabeth Aspaker tiltrer.

Brødtekst:JOBB: Assisterende fylkesmann, Bård Pedersen har lyst til å vikariere som fylkesmann, men han har ikke bestemt seg helt for om han vil søke på stillingen. 

nyheter

18. juli går Svein Ludvigsen av med pensjon og fratrer som fylkesmann. Elisabeth Aspaker tar over roret, men det skjer først i 2017. I mellomtiden skal embetet fylles av en vikar.

LES OGSÅ: Aspaker blir Fylkesmann

En som kan lar seg friste av denne stillingen er dagens assisterende fylkesmann, Bård Pedersen. Han overtar for Ludvigsen når han trer av 18 juli, og kan godt tenke seg å gjøre det inntil Aspaker returnerer fra storting og regjering.

– Assisterende fylkesmann trer inn når Fylkesmannen av forskjellige grunner er fraværende, men da kun i kortere perioder. Det går så lang tid fra Ludvigsen går av til Aspaker tiltrer at det må utlyses en vikarstilling, sier Pedersen.

Han har vikariert tidligere, i de seks månedene fra da Vilgunn Gregusson gikk av til Svein Ludvigsen tiltrådte i januar 2006.

– Kommer du til å søke stillingen når den blir utlyst?

– Jeg vil si at det frister, men jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal søke enda. Det vil jeg gjøre innen stillingen utlyses.

Det er ventet at vikariatet utlyses i løpet av sommeren.

LES OGSÅ: Disse vil bli Fylkesmann